Vores priser​

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris. Prisen aftaler vi på forhånd, så prisen ikke kommer bag på dig, og vi giver gerne et uforpligtende tilbud inden sagen påbegyndes.

I enkelte sager vil det ikke være muligt at give et tilbud inden sagen begyndelse, da det kan være umuligt at spå om sagens omfang. I så fald vil du få en grundig vejledning om sagens forløb, så du kan danne dig et overblik over hvordan sagen vil forløbe prismæssigt. I disse sager vil vi afregne for medgået tid, med kr. 2.500 inkl. moms pr. time for advokater og med kr. 2.000 inkl. moms for advokatfuldmægtige. Ved beregning af salæret bliver der lagt vægt på sagens betydning og værdi for dig, samt sagens udfald, så salæret står mål med værdien af advokatbistanden. Du bliver løbende blive holdt orienteret om omkostninger, og via´contoafregner hver 3. måned. Derudover har vi faste priser på ordinære opgaver.

Har du brug for advokatbistand?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

Ring til os på telefon