Arbejdsskader​

Er du kommet til skade i forbindelse med dit arbejde, har du som udgangspunkt krav på erstatning.

Arbejdsskader kan groft sagt inddeles i arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, man pådrager sig i forbindelse med sit arbejde, hvorimod en erhvervssygdom er en sygdom, der forårsages af arbejdet eller arbejdsforholdene.

Din arbejdsgiver er forpligtet til at sikre dig mod arbejdsskader, hvorfor arbejdsgiverens ansvarsforsikring dækker umiddelbart.

Hos Nikolajsen Advokatfirma sørger vi for at anmelde arbejdsskaden og opgøre erstatningskravet. Hvis vi ikke er enige med forsikringsselskabet om erstatningens størrelse, sørger vi for, at sagen bliver indbragt for Arbejdsskadestyrelsen og evt. domstolene.

Hvis din arbejdsgiver har handlet ansvarspådragende, vurderer vi ansvarsgrundlaget og vurderer om ansvarsgrundlaget skal fastlægges af domstolene.

Ring og få en forpligtigende snak, vi giver gerne en gratis vurdering af din sag.

Faste priser

​Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris. Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

Har du brug for advokatbistand?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

Ring til os på telefon