Omkostninger​

En retssag vil altid betyde, at der skal betales omkostninger. Sagsomkostningerne er udgifter til advokat og retsafgift til retten samt evt. omkostninger til syn og skøn, og vidnegodtgørelse.

Den, der vinder en retssag, får dækket sine udgifter helt eller delvist. Det sker, ved at retten bestemmer, hvor meget den tabende part skal betale til den vindende.

Når retten fastsætter sagsomkostningerne, sker det med udgangspunkt i rettens takster for advokatsalærer. Beløbet fastsættes med udgangspunkt i de vejledende satser fra. 1. januar 2009. De vejledende satser tager udgangspunkt i sagens værdi (beløbet der stævnes for).​

Sagsværdi: kr. 0 - 50.000​

Salær (inkl. moms): kr. 12.500 - 22.500​

Sagsværdi: Kr. 50.001 – 200.000

Salær (inkl. moms): Kr. 13.750 – 46.875

Sagsværdi: Kr. 200.001 – 500.000

Salær (inkl. moms): Kr. 27.500 – 68.750

Sagsværdi: Kr. 500.001 – 1.000.000

Salær (inkl. moms): Kr. 46.875 – 103.125

Sagsværdi: Kr. 1.000.001 – 2.000.000

Salær (inkl. moms): Kr. 68.750 – 143.750

Sagsværdi: Kr. 2.000.001 – 5.000.000 

Salær (inkl. moms): Kr. 109.375 – 281.250

​Hvis man kun delvist vinder sagen, får man også kun delvis dækning for sagsomkostningerne.

Mange forsikringer indeholder en retshjælpsdækning. Denne forsikring dækker hovedparten af dine udgifter, uanset om du vinder eller taber retssagen.

Du vil altid modtage oplysning om de forventede omkostninger, inden vi begynder at arbejde på din sag.

Retsafgift

Retsafgift er en afgift, som domstolene opkræver for staten. Som hovedregel skal der betales retsafgift i alle civile sager. Der er dog typer af sager, som er fritaget for retsafgift. Sager om ægteskab, forældremyndighed og faderskab er eksempler på sager, hvor der ikke skal betales retsafgift.

Hvis du har fået fri proces til at føre sagen, skal du ikke betale retsafgift.

For sager, der angår penge eller som kan opgøres i penge, skal du betale et grundbeløb på 500 kr.

Hvis sagens værdi overstiger 50.000 kr. skal du betale yderligere 250 kr. og 1,2 procent af den del af værdien, der overstiger 50.000 kr. Sagens værdi bestemmes efter påstanden i stævningen (renter og omkostninger indgår ikke i beregningen af sagens værdi). Du kan beregne retsafgiften således:

500 kr. + 250 kr. + ((sagens værdi – 50.000) x 0,012) = retsafgiften

Faste priser

​Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris. Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

Har du brug for advokatbistand?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

Ring til os på telefon