AB92 og AB18

AB92

AB92 er en forkortelse for et regelsæt, der angiver de almindelige betingelser for leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Parterne i et byggeri kan bestemme, om regelsættet skal være gældende i deres indbyrdes aftale. Det er ikke obligatorisk, og det står parterne frit, om de ønsker at være bundet af AB92 regelsættet. AB92 er et af de regelsæt, der er blevet benyttet oftest inden for professionelle byggerier. Da der er tale om et meget omfattende regelsæt, kan det være fordelagtigt at søge rådgivning hos en advokat for at sikre, at man kan overskue fordele og ulemper ved at lade sig binde af regelsættet. AB92 indeholder regler om forholdet mellem en bygherre og en entreprenør under byggesagen. Det indeholder bestemmelser om, hvordan det økonomiske forhold mellem parterne er, hvordan betaling skal ske, hvordan tvister skal løses, og hvad parterne skal gøre, hvis der er fejl og mangler ved byggeriet. Ved at vælge at AB92 skal gælde som en del af aftalen, sørger man for, at man har en løsning på de konflikter, der kan opstå.

AB18 er et frivilligt regelsæt, der indeholder regler og vilkår for aftaler om arbejder og leverancer i bygge – og anlægsvirksomhed. AB18 erstatter AB92, idet AB18 er en ny og ændret udgave af regelsættet. En af de væsentligste forskelle på AB92 og AB18 er, at entreprenøren ifølge AB92 kun er berettiget til at modtage betaling én gang om måneden, mens entreprenøren ifølge AB18 i har ret til betaling to gange om måneden. Regelsættet AB18 trådte i kraft den 1. januar 2019, så byggesager der blev påbegyndt eller færdiggjort inden dette tidspunkt, er bundet af reglerne i AB92, hvis man har valgt, at regelsættet skulle være en del af aftalen. Begynder en byggesag efter 2018, vil man kun kunne vælge AB18 som en del af aftalen.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​