Tvangsauktion

Tvangsauktion

Når man ønsker at købe en fast ejendom, er man ofte nødsaget til at låne penge til købet. Når man ønsker at låne penge til fast ejendom, yder kreditor typisk lånet med sikkerhed/pant i den faste ejendom. Kreditoren opnår på den måde en stor sikkerhed for, at lånet bliver  tilbagebetalt, da man som skyldner er interesseret i at beholde sin faste ejendom. Hvis man ikke betaler renter og afdrag til tiden og i overensstemmelse med det aftalte, kan man nemlig risikere, at kreditor begærer den faste ejendom solgt på tvangsauktion i fogedretten. Står du i den uheldige situation, at du står foran en tvangsauktion, har du brug for hjælp til tvangsauktion, eller har du brug for juridisk hjælp i en bolighandel, så kontakt Nikolajsen Advokatfirma. Vi hjælper dig med alle spørgsmål som fx: Hvad er en tvangsauktion? Hvordan undgår man tvangsauktion? Hvordan foregår en tvangsauktion? Tvangsauktion advokat – hvordan finder jeg den rette?

Det er i princippet muligt at afholde to tvangsauktioner for den samme faste ejendom. Den første auktion er den, der afholdes på baggrund af en begæring fra kreditor om tvangsauktion som følge af misligholdelse af betaling. Desuden kan panthaver kræve en 2. auktion, hvis man ikke ved 1. auktion får dækket sit tilgodehavende. Denne ret har fogedretten og ejeren af den faste ejendom også. Når 2.auktion er afsluttet, har man ikke mulighed for at kræve flere tvangsauktioner. Man har ikke mulighed for at gøre yderligere krav gældende, hvis man ikke fået opfyldt sine krav. Man har dog fortsat krav på indfrielse af restgælden.

En tvangsauktion starter som nævnt ved, at kreditor begærer tvangsauktion. Derefter bliver skyldneren indkaldt til et møde i fogedretten. På mødet får skyldneren vejledning i, hvordan skyldneren kan undgå, at der sker tvangsauktion. Skyldneren kan også i den forbindelse blive tildelt en advokat, hvis fogedretten finder dette nødvendigt. Hvis det ikke lykkes for skyldneren at undgå tvangsauktion, bliver den faste ejendom annonceret i Statstidende senest 14 dage inden afholdelse af tvangsauktionen. Herefter bliver der afholdt en tvangsauktion, hvor den person, der byder det højeste beløb, får retten til at overtage den faste ejendom. Jo højere et beløb, ejendommen bliver solgt for, jo bedre er det for skyldneren. Dette skyldes, at skyldnerens restgæld herved bliver mindre, end hvis ejendommen var blevet solgt til et lavere beløb.

Der kan være situationer, hvor skyldneren har optaget lån hos flere forskellige kreditorer, som alle har pant i den faste ejendom som sikkerhed for tilbagebetaling. Hvis det er tilfældet, bliver salgssummen fra tvangsauktionen fordelt efter et ’først til mølle-princip’, hvor den panthaver, der først fik pant i ejendommen, er den der først modtager penge. Det er dog sjældent, at alle kreditorer får tilbagebetalt lånet, når en fast ejendom sælges på tvangsauktion. Det skyldes, at den faste ejendom ofte bliver solgt til en pris, der er betydeligt lavere end markedsprisen. Af denne grund er kreditorer sjældent interesseret i en tvangsauktion, da den kan medføre et tab for denne personkreds. Kreditorerne vælger derfor i mange tilfælde at give skyldneren mulighed for at sælge ejendommen på det frie marked, da det vil medføre en betydeligt højere salgspris end ved tvangsauktion.

Det vigtigste man kan gøre for at undgå en tvangsauktion, er at sørge for at betale renter og afdrag til tiden og i overensstemmelse med det aftalte. Der kan dog opstå situationer, der betyder, at man ikke er i stand til det. Man har måske mistet arbejde, eller man er blevet skilt. Hvis man står i en situation, hvor man ikke er i stand til at betale kreditorer til tiden, vil mange kreditorer ofte hjælpe med at finde frem til en fælles løsning, da det er i alle parters bedste interesse at undgå en tvangsauktion. Det er derfor anbefalelsesværdigt at sørge for en god kommunikation med sine kreditorer og at sørge for at reagere, når man modtager rykkere fra kreditorerne.

Skyldner har mulighed for at afværge tvangsauktionen. Afværgelsen kan ske ved, at man indbetaler de misligholdte afdrag og renter til kreditor. Man har faktisk mulighed for at afværge tvangsauktionen helt frem til det første bud på den faste ejendom gives i fogedretten.

Når en tvangsauktion er afsluttet, og ejendommen er solgt, vil den med det højeste bud overtage ejendommen. Hvis skyldneren nægter at fraflytte ejendommen, kan den nye ejer indhente hjælp til overtagelsen fra fogedretten. Når ekendommen er solgt på tvangsauktion, medfører det ofte, at skyldneren har en restgæld. Dermed kan skyldneren risikere at blive registreret i RKI, hvilket gør skyldnerens situation meget svær. Dette er også årsagen til, at man som skyldner bør gøre alt, hvad man kan, for at undgå en tvangsauktion. Få hjælp hos Nikolajsen Advokatfirma, hvis du har brug for hjælp til tvangsauktion eller brug for hjælp til at afværge en tvangsauktion. Vi er klar til at hjælpe dig med at komme bedst muligt ud af en svær situation.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​