Retshjælp

HVAD ER RETSHJÆLP?

Retshjælp er juridisk rådgivning, som ofte vil være meget billigt eller endog gratis advokatråd. Rådgivningen tilbydes til private personer, men det kræver dog, at visse betingelser er opfyldt. Retshjælp vil ofte være noget, som man vælger, hvis man ikke har råd til en advokat, eller hvis man har et mindre og mere konkret juridisk spørgsmål, som hurtigt kan blive besvaret.

Juridisk retshjælp ydes som udgangspunkt af Advokatvagten, som består af advokater fra hele landet. Det skal dog understreges, at juridisk retshjælp forudsætter, at man opfylder betingelserne derfor. Det er således ikke alle tilfælde, at man har ret til at få retshjælp.

Retshjælp er inddelt i tre forskellige kategorier, som er udtryk for, hvilke kategorier af advokatråd, man kan få. Det første trin omfatter grundlæggende mundtligt advokatråd. Det første trin omfatter rådgivning i alle sagstyper og retsområder, hvor der er mulighed for retshjælp. Det andet trin omfatter rådgivning, der er mere omfattende end den rådgivning, der er omfattet af trin 1. Dette vil blandt andet omfatte tilfælde, hvor man har brug for hjælp til at kommunikere med offentlige instanser. Ved andet trin er der både krav om et specifikt sagsområde samt krav om indkomst. Det tredje og sidste trin omfatter rådgivning ved forligsforhandlinger. På dette trin stilles der ligeledes krav om et specifikt sagsområde og indkomstgrundlag for at få retshjælp.

Vedrørende det i ovenstående nævnte 1. trin har man altid ret til juridisk retshjælp. Dette gælder, uanset hvad sagens omdrejningspunkt er, og uanset hvad man tjener i personlig indkomst. Der stilles dog en række betingelse, hvis man ønsker at modtage retshjælp efter 2. trin og 3. trin i trindelingen. Her er der blandt andet krav til den personlige indkomst, idet man højst må tjene 358.000 som enlig for at være berettiget til juridisk retshjælp. Er man derimod gift, er beløbsgrænsen 455.000 kroner, og denne grænse gælder for begge ægtefæller, hvis sagen vedrører begge ægtefæller. Hvis man har børn, har man dog ret til at lægge 62.000 kroner til beløbsgrænsen for hvert barn, man har. Når man skal undersøge, om en person opfylder betingelserne for indkomstgrundlaget, vil man i langt de fleste tilfælde tage udgangspunkt i vedkommendes årsopgørelse. Er der imidlertid væsentlige afvigelser i det aktuelle indkomstgrundlag, skal de aktuelle forhold lægges til grund, hvis man kan dokumentere dette, for at få juridisk retshjælp.
Ovennævnte beløb er fra 2022 og indeksreguleres hver år. Aktuelle beløb kan findes på www.civilstyrelsen.dk

Hvis du ønsker juridisk retshjælp efter trin 1, har du som nævnt, ret til at modtage juridisk retshjælp (advokatråd), uanset hvad din sag drejer sig om. Her findes der således ikke grænser for sagstyper. Ønsker du derimod juridisk retshjælp efter de andre trin, er der en række sagstyper, hvor man ikke har ret til juridisk retshjælp.

Hvis man er sigtet eller tiltalt i en retssag, har man ikke ret til at modtage juridisk retshjælp. Dette gælder kun, hvis der er tale om en offentlig retssag, dvs. hvis det er politiet eller anklagemyndigheden, der har sigtet eller tiltalt én. Man kan heller ikke modtage juridisk retshjælp i sager, hvor man er erhvervsdrivende, og hvor sagen primært omhandler erhvervsforholdene.  Der stille således krav om, at retssagen omhandler private og personlige forhold, herunder eksempelvis lejesager, arveret eller lignende retsområder. Ligeledes kan man heller ikke modtage juridisk retshjælp i sager om gældssanering. Endelig, kan man ikke modtage juridisk retshjælp i forvaltningssager, medmindre man ønsker juridisk retshjælp til at klage over en afgørelse truffet af en offentlig forvaltning. Her har man således ikke ret til juridisk retshjælp, mens sagen bliver behandlet af den offentlige forvaltning.

Ved nogle forsikringer er der mulighed for at få dækket juridisk retshjælp gennem en retshjælpsforsikring. Hvis man har en retshjælpsforsikring medfører det, at alle dele og omkostninger der er forbundet med advokatråd og sagen, bliver dækket af forsikringen. Man skal således ikke selv betale disse udgifter. Det kan også forekomme, at retshjælpsforsikringen blot vil dække dele af udgifterne til juridisk retshjælp, mens der er andre udgifter, man selv må udrede. Det vil fremgå tydeligt at forsikringspolicen, hvilke udgifter, der kan dækkes, og vilkårene for dækningen. Det vil også fremgå, hvis retshjælpsforsikringen ikke vil dække alle sagstyper. Ofte vil en retshjælpsforsikring eksempelvis ikke dække familieretlige sager.

Det er derfor anbefalelsesværdigt, at man er opmærksom på denne mulighed, når man skal have en forsikring. Det vil nemlig være en stor hjælp for mange mennesker, hvis de ikke skal tænke på økonomien i en i øvrigt svær tid, hvis man har brug for advokatråd.

Man har mulighed for at få juridisk rådgivning gratis hos en frivillig juridisk retshjælp. Der findes frivillige retshjælpskontorer rundt omkring i hele landet. Der er derfor rig mulighed for at få juridisk retshjælp, uanset hvor i landet, man befinder sig.

Retshjælpskontorerne kan hjælpe og rådgive inden for de fleste sagsområder. Det skal dog nævnes, at den frivillige retshjælp er mere overordnet i deres retshjælp. De frivillige retshjælpskontorer kan eksempelvis hjælpe med at afholde diverse møder eller formulere processkrifterne i sagen. Hvis der er brug for mere omfangsrig bistand, vil man ofte blive afvist af den frivillige retshjælp.

Man har mulighed for at få juridisk rådgivning gratis hos en frivillig juridisk retshjælp. Der findes frivillige retshjælpskontorer rundt omkring i hele landet. Der er derfor rig mulighed for at få juridisk retshjælp, uanset hvor i landet, man befinder sig.

Retshjælpskontorerne kan hjælpe og rådgive inden for de fleste sagsområder. Det skal dog nævnes, at den frivillige retshjælp er mere overordnet i deres retshjælp. De frivillige retshjælpskontorer kan eksempelvis hjælpe med at afholde diverse møder eller formulere processkrifterne i sagen. Hvis der er brug for mere omfangsrig bistand, vil man ofte blive afvist af den frivillige retshjælp.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​