Bodeling

BODELING

Bodeling handler om det økonomiske opgør ved separation/skilsmisse.

​Når det ikke længere er så yndigt at følges ad, og det er besluttet at gå hvert til sit, kan det være vanskeligt at bevare overblikket midt i den frustrerende situation, samtidig med at boet og økonomien skal deles. Når boet skal deles kan Nikolajsen advokatfirma være en stor hjælp.

​Fællesboet er en samlet betegnelse for alt det ægtefællerne ejer og som indgår i formuefællesskabet.

​Ved separation og skilsmisse ophører formuefællesskabet, og fællesboet skal opgøres og deles. Her opgøres ægtefællernes aktiver og passiver – det vil sige deres bodel hver for sig – hvorefter bodeling kan ske. En bodeling er en ligedeling af netto-fællesejet, hvor hver ægtefælle har ret til halvdelen af værdien af den anden ægtefælles positive nettobodel mod selv at afgive halvdelen af sin. Negative bodele deles ikke. Her beholder ægtefællen med den negative bodel alle sine aktiver, men skal også selv betale hele sin gæld.

​Ved bodelingen beholder en ægtefælle som overvejende hovedregel sine egne aktiver. Er værdien af en ægtefælles aktiver større end den pågældendes boslod, må den anden ægtefælle som udgangspunkt nøjes med at få forskellen udbetalt kontant.

​Mange tror at pensionsopsparinger ikke skal deles, eller at den ene ægtefælle kan udtage sit særeje uden videre. Har den ene ægtefælle sparet ekstra op til pension, eller brugt af fællesejemidler på sit særeje eller på egen gæld, kan du evt. have krav på en kompensation.

KONTAKT OS OG FÅ HJÆLP TIL DIN SAG

Kan vi hjælpe dig omkring bodeling, er du velkommen til at kontakte os på telefon  +45 70 70 71 12  eller pr. E-mail: [email protected]

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​