Inkasso

Nikolajsen Advokatinkasso – Advokatfirma med ekspertise i inkasso

 Er du træt af dårlige betalere?
Skal du bruge en advokat til inkasso, kan du lade Nikolajsen Advokatfirma være den hårde hund, og få din manglende betaling i hus. Vi har stor ekspertise i inkassosager.
Dårlige betalere kan være tidskrævende og en stor byrde for dig og din virksomhed.
Hos Nikolajsen Advokatinkasso kan vi tage os af dine dårlige betalere, så du ikke skal ligge søvnløs over dit udestående. Du kan samtidig få mere overskud til at drive din virksomhed og ikke bruge tiden på at skulle inddrive pengene.
For både erhvervsdrivende og for privatpersoner kan det være særdeles opslidende at skulle gennemgå en inkassoproces på egen hånd.
Vi tilbyder en enkel, gennemskuelig og opdateret inkassoservice.
Vi leverer service af høj kvalitet og tilbyder at tage sagen fra det øjeblik, betalingsfristen er overskredet, til der eventuelt gøres udlæg i Fogedretten, eller sagen skal videre ved domstolene.
Lad os, som inkassoadvokat tage din inkassosag; det sparer dig for både tiden og besværet.
Nikolajsen Advokatinkasso tilbyder både udenretlig og indenretlige inkasso.
Udenretlig inkasso er de skridt, som der kan tages uden om retten herunder at kontakte skyldner og sende rykkerskrivelser. Når de udenretlige inkassoskridt er udtømt og skyldner stadig ikke betaler, overgår din sag til indenretlig inkasso.
Indenretslig inkasso er de retslige skridt, som kan forfølges, når skyldner ikke frivilligt vil betale fakturaen.
Indenretslig inkasso er de retslige skridt, der er mulige inden for retten.
Ved indenretslig inkasso vil der blive udarbejdet et betalingspåkrav eller en inkassostævning, som sendes til fogedretten i den retskreds, hvor skyldner har sin bopæl eller sit hovedsæde. Når der er opnået et udlægsgrundlag, kan der ske tvangsinddrivelse gennem fogedretten, hvilket typisk sker ved at skyldner indkaldes til et fogedretsmøde.

Hvad er inkassoomkostningerne
Inkassoomkostningerne er det beløb, som skyldner skal betale for at dække de omkostninger, som du har ved at få en advokat til at inkassere dine penge. Det inkassosalær du skal betale bliver betalt af skyldner.
Det bemærkes, at inkassoomkostninger kun kan pålægges skyldner, hvis det skyldige beløb ikke er bestridt. Er det skyldige beløb bestrid, overgår sagen til en civilretssag, hvor retsplejelovens regler om sagsomkostninger gælder.
Forældelse af krav
Forældelsesfristen for en fordring er som hovedregel 3 år, men ved at indlede en inkassosag mod skyldner, kan du forlænge forældelsesfristen.
Forældelsesfristen kan afbrydes ved at der indleveres et betalingspåkrav til fogedretten, som så træffer afgørelse om det skyldige beløb. Har fogedretten truffet afgørelse herom, er forældelsesfristen 10 år.

 

RKI: (Ribers Kredit Information)
RKI er et register over dårlige betalere, som er ejet af firmaet Experian. Nikolajsen Advokatinkasso samarbejder med Experian, hvorfor vi kan være dig behjælpelig med at registrere den, der skylder dig penge i RKI-registeret.
Det bliver svære for den, der skylder dig penge, hvis vedkommende er registreret i RKI-registeret, idet skylder bliver betragtet som en dårlig betaler. Bliver skyldner registreret i RKI-registeret, kan det motivere skylder til at betale sin gæld.
Der er regler for, hvor mange rykkere skyldner skal have modtaget, før skyldner bliver registreret som dårlig betaler i RKI-registeret. Rykkere skal være skriftlige, og skyldner skal have modtaget 3, før skylder må meldes til RKI. De første 2 rykkere må ikke varsle om RKI, og rykkerne skal sendes med minimum 10 dages mellemrum. Den tredje rykker skal advare om indberetning til RKI, før skyldner må indberettes.
Skyldner kan også blive registreret i RKI, hvis skyldner har erkendt gælden ved at underskrive en skyldnererklæring, eller hvis skylder har fået dom for det skyldige beløb (typisk via fogedretten).

 

Advokat til inkasso
Skal du bruge en advokat til din inkassosag, skal du være velkommen til at kontakte Nikolajsen Advokatinkasso. Vi har omfattende erfaring med inkassosager og dårlige betalere, hvorfor vi kan være dig behjælpelige med din sag.

 

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​