Inkasso

NIKOLAJSEN ADVOKAT INKASSO

Er du træt af dårlige betalere?

Lad Nikolajsen Advokatfirma være den hårde hund, og få din manglende betaling i hus.

​Dårlige betalere kan være tidskrævende og en stor byrde for dig og din virksomhed.

​Hos Nikolajsen Advokatinkasso kan vi tage os af dine dårlige betalere, så du ikke skal ligge søvnløs over dit udestående.
Du kan samtidig få mere overskud til at drive din virksomhed og ikke bruge tiden på at skulle inddrive pengene.

​For både erhvervsdrivende og for privatpersoner kan det være særdeles opslidende at skulle gennemgå en inkassoproces på egen hånd.

​Vi tilbyder en enkel, gennemskuelig og opdateret inkassoservice.

​Vi leverer service af høj kvalitet og tilbyder at tage sagen fra det øjeblik, betalingsfristen er overskredet, til der eventuelt gøres udlæg i Fogedretten, eller sagen skal videre ved domstolene.

​Lad os tage din inkassosag; det sparer dig for både tiden og besværet.

Nikolajsen Advokatinkasso tilbyder både udenretlig og indenretlige inkasso.

Udenretlig inkasso er de skridt, som der kan tages uden om retten herunder at kontakte skyldner og sende rykkerskrivelser.
Når de udenretlige inkassoskridt er udtømt og skyldner stadig ikke betaler, overgår din sag til indenretlig inkasso.

Indenretslig inkasso er de retslige skridt, som kan forfølges, når skyldner ikke frivilligt vil betale fakturaen.

Indenretslig inkasso er de retslige skridt, der er mulige inden for retten.

Ved indenretslig inkasso vil der blive udarbejdet et betalingspåkrav eller en inkassostævning, som sendes til fogedretten i den retskreds,
hvor skyldner har sin bopæl eller sit hovedsæde. Når der er opnået et udlægsgrundlag, kan der ske tvangsinddrivelse gennem fogedretten, hvilket typisk sker ved at skyldner indkaldes til et fogedretsmøde.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​