Tvangsfjernelse og tvangsadoption

Advokaterne hos Nikolajsen Advokatfirma er blandt de advokater i Danmark, som har størst erfaring inden for sager om tvangsanbringelse, tvangsfjernelser og tvangsadoption. Advokat Jesper Nikolajsen har i en årrække særligt specialiseret sig i sager om børnenes forhold og børneret, herunder sager om tvangsfjernelse af barnet. Før han blev selvstændig advokat, arbejdede Jesper Nikolajsen ”indenfor murene” i Statsforvaltningen (der nu har skiftet navn til Familieretshuset) og har således en bred erfaring i børnesager. Udover Jesper Nikolajsen selv, består Nikolajsen Advokatfirma af en gruppe håndplukkede medarbejdere, som alle har stor erfaring med børneret, tvangsanbringelse, tvangsfjernelser, tvangsadoption og forældres rettigheder ved tvangsfjernelse.

Tvangsfjernelse af dit barn er en af de mest indgribende foranstaltninger, kommunen kan foretage overfor dig og din familie. Tvangsfjernelse, tvangsanbringelse og tvangsadoption er voldsomme indgreb, der ofte kaster hele familien ud i en alvorlig krise, som er vanskeligt at overskue. De fleste forældre vil i den situation stå helt uden kendskab til forældres rettigheder ved tvangsfjernelse. Derfor er det en god idé, at I meget tidligt i forløbet inddrager Nikolajsen Advokatfirma i sagen, så vi kan hjælpe jer sikkert igennem. Vi er med jer hele vejen fra sagen lægges op til afgørelse i Børne- og Ungeudvalget, og indtil retten har talt i sagen. Vi guider jer gennem processen og holder øje med at kommunen overholder forældres rettigheder ved tvangsfjernelse og ikke krænker jeres rettigheder, mens sagen behandles.

Når man som forælder står midt i en sag om tvangsfjernelse, tvangsanbringelse, eller tvangsadoption af et barn, kan det ofte føles som lovløst land. Som forældre har I dog en række rettigheder, hvoraf en af de vigtigste er kravet om gratis advokatbistand. Så snart kommunen beslutter, at der skal ske tvangsanbringelse af jeres barn, har kommunen pligt til at betale for gratis retshjælp for jer under sagen. Selvom kommunen betaler, og I har gratis advokathjælp, betyder det ikke at kommunen kan bestemme, hvilken advokat I skal anvende. I kan frit vælge den advokat, I ønsker skal hjælpe jer med sagen. Nikolajsen Advokatfirma har kontorer i Aalborg, Århus, Odense og Roskilde, og vi kommer lige gerne i Jylland, på Fyn, Sjælland eller Lolland Falster.

Det er altid en god ide at vælge en advokat med erfaring inden for familieret, da dette område kræver en dyb forståelse af både juridiske og følelsesmæssige aspekter for at sikre den bedst mulige repræsentation.

Udgangspunktet for en tvangsfjernelsessag er altid at beskytte barnet, men som advokater har vi gennem årene oplevet, at der er meget stor forskel på, hvordan opgaverne løses i kommunerne. Som din advokat har vi til opgave at sikre, at dine rettigheder som forælder ikke negligeres eller helt ignoreres. Vi er simpelthen din garant for retssikkerhed i sagen om tvangsfjernelse, tvangsanbringelse og tvangsadoption. En række typiske fejl, som vi selv har oplevet gennem årene kan være at:
• der er manglende udarbejdelse af handleplaner
• forældrenes henvendelser til kommunen forbliver ubesvarede
• forældrene ikke inddrages i arbejdet med anbringelsen
• samvær afbrydes uden videre og at andre (mindre indgribende) løsningsmodeller ikke har været prøvet, inden der blev skredet til anbringelse.

Udover den betalte advokatbistand har forældre krav på en støtteperson (i fagsprog kaldet en § 54 støtte). Støtteperson kan støtte forældrene i dagligdagen og hjælpe forældrene med at arbejde på en hjemgivelse af barnet efter tvangsfjernelser. Netop behandling af spørgsmålet om hjemgivelse kan føles som et af de punkter, der ofte får sagen til at trække ud i årevis. Vi hjælper dig med at vurdere om forudsætningerne for hjemgivelse er til stede, og rådgiver om hvilke skidt du kan foretage, hvis det ikke er muligt at opnå en aftale med kommunen. Kontakt os tidligt i forløbet, hvis du står i en sag om tvangsfjernelse af barn, og hvis du har spørgsmål om forældres rettigheder ved tvangsfjernelse.

​GRATIS ADVOKATHJÆLP

For at sikre forældre og børns rettigheder i forbindelse med en tvangsanbringelse har både indehaverne af forældremyndigheden og børn over 12 år ret til gratis bistand af en advokat.

​Du vælger selv hvilken advokat, du vil benytte i forbindelse med en tvangsfjernelse, og ønsker du, at jeg skal bistå dig, hjælper jeg dig uanset, hvor i landet du bor. Jeg kan mødes med dig kort tid efter, du kontakter mig evt. hjemme hos dig, et sted i nærheden, eller du skal være velkommen på mit kontor i Aalborg og Odense.

Kan vi hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 70 70 71 12   eller pr. email: info@nikolajsen.nu .

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​