Fritidsskader

Juridisk hjælp til fritidsskade

En fritidsskade er en skade, man pådrager sig i sin fritid. En fritidsskade kan derfor i princippet forekomme ved al aktivitet uden for arbejdstiden. En fritidsskade kan fx være en sportsskade, et uheldigt fald på en glat trappe eller et hundebid. Når man udsættes for en fritidsskade, er det meget vigtigt, at man hurtigst muligt tager til læge eller besøger en skadestue, så man kan få registreret skaden. Det kan senere vise sig at være en stor hjælp for dig med lægelig dokumentation, der beviser, at du har pådraget dig en skade, hvis den skal anmeldes til et forsikringsselskab. Det kan også være en god idé at tage billeder på ulykkesstedet og få vidners kontaktoplysninger, da alt dette er med til at give gode forudsætninger for at kunne få tilkendt erstatning. Har du pådraget dig en fritidsskade, så kontakt Nikolajsen Advokatfirma. Vi har erfaring i fritidsskader og hjælper dig gerne med en gratis vurdering af din sag.

Man skelner normalt mellem to typer af fritidsskader. Der findes soloskader og skader, hvor der er en ansvarlig skadevolder. Hvis man har været udsat for en soloskade i fritiden, hvor der ikke er en ansvarlig skadevolder, så kan man alene rejse et krav om erstatning over for sin ulykkesforsikring – hvis man har en – og over for pensionsforsikringsselskaber. Her vil man alene kunne få dækket sine behandlingsudgifter og få godtgørelse for varigt mén. Eksempler på soloskader kan være en løbeskade, træningsskade eller lignende.

Har man været ude for en fritidsskade, hvor der er en skadevolder, som er direkte eller indirekte ansvarlig, hæfter den ansvarlige skadevolders ansvarsforsikring for erstatningen. I nogle tilfælde er der desuden mulighed for, at man også kan få erstatning fra sin egen ulykkesforsikring. Her vil man kunne få dækket flere erstatningsposter end ved soloskader. I tilfælde, hvor der er en ansvarlig skadevolder, kan man nemlig få dækket svie og smerte, varigt mén, tab af erhvervsevne og tabt arbejdsfortjeneste. Eksempler på fritidsskader, hvor der er en ansvarlig skadevolder, kan være færdselsskader eller fald på glatte fortove.

Uanset hvilken af de to ovenstående fritidsskader, der er tale om, er det meget vigtigt, at man sørger for at skaffe dokumentation for skadens indtræden. Husk at tage billeder af skaden og omgivelserne, fritidsskaden skete i. Det er også meget vigtigt, at man hurtigt tager til lægen eller skadestuen, så skaden og dens omfang kan dokumenteres i lægejournaler. Hos Nikolajsen Advokatfirma er vi klart til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om en fritidsskade. Det kan fx være spørgsmål som: Hvad koster advokathjælp til en fritidsskade? Kan jeg få erstatning for en skade, sket i fritiden? Hvad er en fritidsskade egentlig? Hvilken erstatning kan jeg få for en fritidsskade?

Desværre sker det flere gange om året, at hunde bliver forskrækkede eller usikre og derfor angriber mennesker. Hvis man har fået en skade, som er forårsaget af en hund, kan man være berettiget til at få erstatning. Der gælder helt særlige regler i forhold til ansvaret for skader forvoldt af hunde. Der gælder nemlig et såkaldt objektivt ansvar for skader, som er forvoldt af en hund. Det betyder, at ejeren af hunden er ansvarlig for alle de skader, som hunden forvolder – uanset om ejeren af hunden ikke har kunne handle anderledes. Det er den person, som er blevet skadet af hunden, der har ret til erstatning. Det betyder, at ejeren eller besidderen af hunden ikke kan få erstatning for en skade, som hunden forvolder på dem. Man anses for at være besidder af hunden, når man har haft den i sin besiddelse i 18 timer eller derover. Har man således eksempelvis passet en hund i to dage for hundeejeren og bliver bidt af hunden efter, at der er gået 18 timer, har man ikke krav på erstatning, idet man anses for besidder af hunden. Det er lovpligtigt, at en ejer af en hund tegner en ansvarsforsikring for hunden. Alle de skader, som det objektive ansvar omfatter, er dækket af ansvarsforsikringen. Hvis en skadevoldende hund ikke har en ejer, eller hvis ejeren er ukendt, kan den skadelidte i stedet søge erstatning ved Forening af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtig ansvarsforsikring af hunde, forkortet FAH.

Det skal nævnes, at erstatningen for fx et hundebid bortfalder eller nedsættes, hvis man har udvist egen skyld i forbindelse med skadens indtræden. Har man eksempelvis provokeret hunden til at bide, er det ikke sikkert, at man kan få erstatning. Et andet eksempel på egen skyld kan være, hvis man bliver bidt af en hund i forbindelse med, at man bryder ulovligt ind i et hus. Når man har pådraget sig en skade, som er forvoldt af en hund, er det vigtigt at man straks får kontaktoplysninger på hundens ejer, så man kan sørge for, at skaden bliver anmeldt til den lovpligtige ansvarsforsikring. Ligeledes er det en god idé at få kontaktoplysninger på eventuelle vidner til hændelsen. Endelig, er det vigtigt, at man sørger for at opsøge en læge eller skadestue meget hurtigt efter skadens indtræden, så man kan få dokumenteret skaderne og omfanget af skaderne i lægejournaler. På den måde sikrer man sin sag bedst muligt og har dokumentation for hændelsen. Har du været udsat for et hundebid eller en anden fritidsskade, så kontakt Nikolajsen Advokatfirma. Vi er klar til at hjælpe dig, undersøge om du kan få erstatning for din fritidsskade og svare på alle dine spørgsmål om fritidsskader.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​