Erstatningsadvokat

Personskadeerstatning advokat

Har du brug for en erstatningsadvokat?
En erstatningsadvokat kan hjælpe dig, hvis du pådrager dig en skade, som du ønsker at få erstatning for. Erstatningsadvokaten hjælper under hele forløbet og varetager dine interesser. Erstatningsadvokaten sørger også for, at du får størst mulig erstatning for den skade, du har pådraget dig. En erstatnings advokat kan hjælpe dig i en lang række erstatningssager, herunder fx i arbejdsskadesager, patientskadesager, forsikringsskader og piskesmældsskader. Har du brug for en erstatnings advokat, så kontakt Nikolajsen Advokatfirma. Vores advokater har mange års erfaring i alle former for erstatningssager. Vi kan rådgive dig om muligheden for at søge erstatning, hvis du har pådraget dig en skade, og vi hjælper dig igennem hele forløbet, så du får den størst mulige erstatning.

Har du været udsat for en skade eller en ulykke, og har dette medført, at dit fysiske eller psykiske helbred er blevet forringet, så har du i mange tilfælde ret til en erstatning. Har du fx været ude for en trafikulykke, fritidsskade, patientskade eller en arbejdsskade, står vi hos Nikolajsen Advokatfirma parate til at hjælpe dig. Det gælder også, hvis du har været udsat for vold. Kontakt os hurtigt i forløbet, uanset hvilken skade der er tale om, og uanset hvor i landet du bor. Vi har afdelinger over hele landet, så vi har altid en af vores dygtige advokater tæt på dig – der gerne tager en uforpligtende snak om dine muligheder.

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med at finde frem til, om du har krav på godtgørelse eller erstatning for den skade, du har været ude for. Personskadesager er ofte ret komplekse, og der er mange regler, der skal tages højde for. Har du brug for juridisk hjælp til at få den erstatning, du har ret til, er det vigtigt, at du vælger et advokatfirma med særlig ekspertise i personskade. Den erstatning du har ret til at få, afhænger helt af den skade, du har pådraget dig. Men der kan fx være tale om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, forsøgertabserstatning, begravelsesomkostninger, behandlingsudgifter, godtgørelse for svie og smerte eller varigt mén.

Hos Nikolajsen Advokatfirma er vores hold af advokater specialiserede i personskadesager og erstatning. Jo før i forløbet, du kontakter os, jo bedre. For så kan vi komme rigtigt og hurtigt fra start, indsamle den rette dokumentation og sikre os, at du får den erstatning eller godtgørelse for personskaden, som du er berettiget til. Med os på sidelinjen kan du fokusere på at komme ovenpå igen efter skaden, mens du er sikker på, at vi varetager din sag på bedste måde.

Uanset hvilken skade, der er tale om, bør du altid sørge for at få dokumentationen på, at du har pådraget dig en skade, og hvordan skaden er sket. Derfor bør du altid sikre dig kopi af politirapport, kontaktinformationer på vidner, læge- eller skadestuejournal, billeder etc. Alle disse dokumenter kan blive til stor gavn senere, og bliver vigtige for den sag, vi skal føre for at opnå erstatning for den skade, du har fået. Du bør også altid sikre dig oplysninger på din eventuelle modpart. Er der tale om en arbejdsskade, skal du senere bruge kontaktoplysninger på arbejdsgiveren, og er det tale om en trafikulykke, så sørg for at få kontakt- og forsikringsoplysninger på de eventuelle øvrige implicerede i ulykken. Gem kvitteringer og regninger på udgifter, du har haft i forbindelse med personskade, så du kan få erstatning for omkostninger til personskade.

Har du smerter, bør du selvfølgelig straks søge lægehjælp ved ambulance, skadestue eller egen læge. Beskriv alle de gener, du har så præcist som muligt, så det bliver anført i journalerne på hospitalet eller hos lægen. Du har ret til at tjekke lægejournalen for at sikre, at de har forstået dig rigtigt. På denne måde får du dokumentation for den tidsmæssige sammenhæng mellem ulykken og dine smerter. Du bør også løbende få dokumenteret senere smerter eller gener hos lægen og eventuelle andre behandlere. Også disse oplysninger har vi brug for senere, når vi skal dokumentere, hvilke gener personskaden har skabt for dig.

Advokathjælp personskadesag – kontakt os hurtigt
Kontakter du Nikolajsen Advokatfirma hurtigt, hjælper vi dig med at få anmeldt ulykken de rigtige steder og fremsætter dine erstatningskrav for personskade. Det er vigtigt at alt dette sker hurtigt og til tiden – kravene om erstatning kan nemlig blive forældede, hvis vi ikke får fremsat dem i tide.

K​an vi hjælpe dig  er du velkommen til at kontakte os på telefon  +45 70 70 71 12  eller pr. E-mail: info@nikolajsen.nu .

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​