Tinglysning og mortifikation

Tinglysning og mortifikation

Når man er nået til enighed om vilkårene og forholdene i en bolighandel, skal der oprettes et skøde. Et skøde er et digitalt dokument, der skal tinglyses i forbindelse med bolighandelen. Når man har gennemført tinglysningen af skødet, har man som køber bevis på, at man er den retsmæssige ejer af den faste ejendom, som skødet vedrører. Man må ikke forveksle en købsaftale og et skøde. En købsaftale indeholder alle de vilkår og betingelser, der skal gælde i det indbyrdes forhold mellem køber og sælger i forbindelse med overdragelsen af ejendommen. Skødet baseres ofte på købsaftalen, men indeholder blot de væsentligste forhold om overdragelsen, herunder fx oplysninger om køber og sælger, købesum, pantehæftelser og gæld, ejendommens stand, servitutter og overtagelsesdato. Kontakt en dygtig boligadvokat, hvis du har spørgsmål om skøde, tinglysning, berigtigelse, skødeskrivning, skødepris eller andet, der vedrører vikårene i en bolighandel. Hos Nikolajsen Advokatfirma har vi års erfaring inden for skødeskrivning og er klar til at hjælpe dig sikkert igennem din bolighandel.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​