R.K.I

RKI

RKI står for Riebers Kredit Information. RKI og Debitor Registeret er de to største registre i Danmark over dårlige betalere.
For at kunne registrere en dårlig betaler i RKI, skal du være kunde hos Experian, som ejer RKI registeret. Hvis du ikke er kunde hos Experian, må du ikke true med at registrere skyldner i RKI. Desuden er det ikke muligt for privatpersoner at registrere andre privatpersoner i RKI.
Det er et krav, at en person er fyldt 18 år, før personen kan registreres i RKI. De øvrige betingelser for registrering af en skyldner i RIK afhænger af, om kreditor er en virksomhed, en offentlig myndighed eller et forsikringsselskab.

Virksomheder
For en virksomheds registrering af en skyldner i RKI gælder tre betingelser.
.
– For det første skal det skyldige beløb være på mindst 200 kr.
– For det andet skal virksomheden have sendt tre skriftlige rykkere til skyldneren. Den sidste af de tre rykkere skal indeholde et varsel om indberetning til RKI.
– Det sidste krav er, at der ikke må være uenighed om det skyldige beløbs eksistens. Skyldner skal altså være enig med kreditor om, at skyldner skylder penge.

Offentlig myndighed
Hvis der er tale om en offentlig myndigheds indberetning af en person til RKI, gælder der ligeledes tre betingelser.
– For det første skal gælden være på mindst 7.500 kr.
– For det andet skal den offentlige myndighed have sendt tre skriftlige rykkere til skyldneren. Den sidste af de tre rykkere skal indeholde et varsel om indberetning til RKI.
– Det sidste krav er, at der skal gå fire uger fra advarsel om registrering i RKI er modtaget, til registrering sker.

Forsikringsselskab
For forsikringsselskaber gælder også tre betingelser.
– For det første skal beløbet være på mindst 1.000 kr.
– For det andet skal forsikringsselskabet have sendt tre skriftlige rykkere til skyldneren. Den sidste af de tre rykkere skal indeholde et varsel om indberetning til       RKI.
– Det sidste krav er, at forsikringsselskabet først må indberette en skyldner til RKI, når sagen har været behandlet af civilretten eller fogedretten.

Hvad sker der, når skyldner bliver registreret i RKI?

Når skyldner bliver registreret i RKI, vil skyldner modtage en skrivelse med oplysninger om registreringen. Skylder skyldner mere end 1.000 kr. vil skyldner stå i RKI’s åbne register. Det betyder, at alle RKI’s kunder kan se, at skyldner er en dårlig betaler.

Skylder skyldner et beløb mellem 200 kr. og 1.000 kr., vil skyldner blive registreret i et lukket register. Det betyder, at skyldners oplysninger ikke vil være synlige for offentligheden.

Der er store konsekvenser ved at blive optaget i RKI. Det bliver meget svært, hvis ikke umuligt, at optage lån, man kan blive nægtet at tegne mobilabonnement og foretage køb på afbetaling. Finder virksomheder ud af, at en person er registreret i RKI, vil de ofte kræve betaling forud eller kontant. Virksomheder må dog kun slå skyldner op i RKI, hvis de skal indgå en handels- eller forretningsaftale med skyldner.

Hvis skyldner er uenig i, at skylde penge eller uenig i beløbets størrelse, må RKI ikke registrere skyldner. I sidste ende kan domstolen afgøre, hvem der har ret.

Hjælp til at komme ud af RKI

Når man bliver registreret i RKI, er man som udgangspunkt registreret i fem år eller frem til, man har betalt/afskrevet sin gæld. Efter fem år bliver registreringen slettet, og det er ikke muligt at registrere skyldner for den samme gæld igen. Det betyder dog ikke, at gælden bliver slettet.

Der er to måder at slippe ud af RKI registeret. Den første måde er, at betale den gæld, man skylder til den kreditor, der har registreret skyldner i RKI. Det er mest hensigtsmæssigt, hvis skyldner kan betale hele sin gæld til alle sine kreditorer. Hvis skyldner kun kan betale den gæld, som skyldes til den kreditor, som har registreret skyldner i RKI, er der intet, der afholder andre af skyldners kreditorer fra at registrere skyldner på ny i RKI. På den måde vil skyldner være stillet lige så dårligt som til at begynde med.

Den anden måde er at lave en afdragsaftale med kreditorerne. Hvis det er muligt for skyldner at lave en afdragsaftale, er det også muligt at aftale med kreditor, at skyldner ikke registreres i RKI. Hvis skyldner allerede er registreret, kan en afdragsaftale hjælpe til at få betalt skyldners gæld og afholde andre kreditorer fra at registrere skyldner i RKI-registeret.

Har du brug for et erfarent advokatfirma til at hjælpe dig med inkasso, er du velkommen til at kontakte os på telefon   +45 70 70 71 12 eller pr. E-mail: info@nikolajsen.nu .

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​