Småsager

SMÅSAGER

Småsager er civile sager om mindre krav. De særlige regler for småsager gør behandlingen både billigere og hurtigere.

Følgende sager kan behandles som småsager:

  • ​Sager med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. uden renter og omkostninger
  • Sager, der ikke har økonomisk værdi, men hvor påstanden f. eks. er, at sagsøgte skal dømmes til at udføre en bestemt handling
  • Sager, hvor begge parter aftaler, at de vil have sagen behandlet efter reglerne om småsager.

​Reglerne kan ikke anvendes på ægteskabssager, forældremyndighedssager, faderskabssager, værgemålssager, sager om prøvelse af administrativ frihedsberøvelse eller adoption,
mortifikationssager og private straffesager.

Hvis sagen angår særlig komplicerede spørgsmål, eller hvis sagen har særlig vidtrækkende betydning for en part, kan retten bestemme, at reglerne om småsager ikke kan anvendes på sagen.

​Parterne kan hver især anmode retten om, at sagen behandles uden anvendelse af reglerne for småsager. Det er retten, der træffer afgørelse om spørgsmålet,
med mindre parterne er enige om, at reglerne om småsager ikke skal anvendes på sagen.

​Småsager anlægges og behandles – på samme måde som andre civile sager – i domstolenes selvbetjeningsløsning minretssag.dk.

RETSAFGIFT

Når man anlægger en sag ved retten, skal man betale en retsafgift. Ved småsager er retsafgiften på 500 kr. som betales af sagsøgeren, når denne indleverer stævningen til retten.

SAGSOMKOSTNINGER I EN SMÅSAG?

Selv ved småsager, har du altid mulighed for at få en advokat til at føre din sag. Det er dog ikke muligt, at få dækket sine advokatomkostninger under sagens forberedelse.
Dette betyder, at man selv skal betale for advokatbistand til forberedelsen. Hvis man overholder reglerne for fri proces eller har retshjælpsforsikring, er det derimod muligt at få dækket sine omkostninger til selve hovedforhandlingen.​

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​