Piskesmæld

Piskesmæld advokat

Et piskesmæld, også kendt som whiplash, er en nakkeskade, som forårsages af en pludselig og meget kraftig bevægelse af hovedet. Ved en piskesmældsskade er der ikke brud i knoglerne, skader af nervesystemet eller forskydninger i led. Derfor vil en piskesmældsskade ikke fremgå af røntgen eller andre scanninger. Man forbinder ofte piskesmældsskader med situationer, hvor man bliver påkørt bagfra, og derved får kastet hovedet voldsomt tilbage og frem igen. De kan dog også opstå på mange andre måder, herunder eksempelvis ved et voldsomt fald på ski eller ved et voldsomt skub. Hos Nikolajsen Advokatfirma har vi erfaring med piskesmæld erstatning og kan rådgive dig om dine muligheder. Kontakt os gerne tidligt i forløbet, så vi kan følge sagen fra begyndelsen, indhente den nødvendige dokumentation og dermed give dig og din sag om piskesmæld de bedste betingelser.

Da en piskesmældsskade ikke fremgår af røntgen eller scanninger, stilles der meget høje beviskrav i forbindelse med erstatningssager. Det er derfor meget vigtigt, at man hurtigst muligt opsøger sin læge, hvis man oplever symptomer på piskesmæld, så symptomerne kan blive registreret af lægen. Lægens journalnotater skal fungere som dokumentation for, at man har fået et piskesmæld i forbindelse med ulykken. Det er nemlig vigtigt, at man kan bevise, at der årsagssammenhæng mellem skaden og bivirkningerne fra en piskesmældsskade. Der er kun mulighed for at få tilkendt erstatning for piskesmæld, hvis man kan føre bevis for, at piskesmældet er en direkte følge af ulykken. Hvis man først opsøger lægehjælp sent i forløbet, kan man risikere, at forsikringsselskabet ikke vil udbetale erstatning, da der foreligger berettiget tvivl, om der er sammenhæng mellem piskesmældet og ulykken.

Det ses hyppigere og hyppigere i de seneste år, at forsikringsselskaberne afviser at betale erstatning til piskesmældsskader. Forsikringsselskabet er ofte interesserede i at holde deres omkostninger så langt nede som muligt, så man kan risikere at gå glip af mange penge i erstatning. Visse forsikringsselskaber henviser bevidst piskesmældsramte personer til speciallæger, der er skeptiske over for piskesmæld. Det er derfor vigtigt, at man sørger for at få rådgivning om valget af speciallæge, da det er afgørende for, at man får den erstatning, som man er berettiget til. Det er også afgørende at få hjælp fra en advokat, som kan hjælpe med at sørge for det bedst mulige udfald. Advokaterne hos Nikolajsen Advokatfirma hjælper dig med at få den rette rådgivning fra begyndelsen, så din sag om piskesmælds erstatning får så optimale betingelser som muligt.

Hvis man får piskesmæld i et uheld, hvor modparten vælger at stikke af, eller ikke har en ansvarsforsikring, kan man som skadelidte kræve erstatning fra Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, forkortet DFIM. Denne forenings medlemmer består af alle danske forsikringsselskaber, der tegner ansvarsforsikringer for motorkøretøjer, og har til opgave at yde erstatning for skader forvoldt af ukendte eller uforsikrede motorkøretøjer her i Danmark og i udlandet. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma, hvis du har fået piskesmæld i en ulykke, hvor modparten stikker af eller ikke har en ansvarsforsikring. Vi hjælper dig med din sag om piskesmæld erstatning hele vejen fra start til slut.

En piskesmældsskade kan tage meget hårdt på den skadelidte, og det kan være en meget voldsom skade, som strækker sig over en meget lang periode. Man kan opleve både fysiske bivirkninger, ondt i nakke, skuldre og hovedet og psykiske bivirkninger som koncentrations- eller hukommelsesbesvær. På grund af de mange gener, som en piskesmældsskade kan medføre, er der derfor mulighed for at få tilkendt erstatning. Hvis man har fået en piskesmældsskade kan man være berettiget til en modtage en række erstatningsposter. For det første kan man få godtgørelse for svie og smerte, som maksimalt kan udgøre et beløb på i alt 71.500 kroner.

Der er mulighed for at søge løntab dækket hos skadevolderens ansvarsforsikring, hvis man på grund af piskesmældsskaden er sygemeldt i en længere periode. Man kan også få erstatning for et varigt indkomsttab, hvis skaderne efter piskesmældet har været så alvorlige, at de har indflydelse på den skadelidtes fremtidige arbejdsevne. Hvis skaderne efter piskesmældet har været alvorlige, kan man tillige få erstatning for varigt mén, hvis man efter ulykken har fået en méngrad på mindst 5%. Desuden kan man få erstatning for udgifterne til medicin, behandling eller kørsel. Endelig, er der mulighed for, at efterladte kan få erstatning for dødsfald, men dette ses dog meget sjældent ved piskesmældsskader. Det er vigtigt at anmelde skaden til ulykkesforsikringen, da man ofte vil kunne få tilkendt yderligere erstatning her. Nikolajsen advokatfirma giver juridisk støtte til piskesmældsofte og hjælper med at søge erstatning for piskesmældsskader. Kontakt os gerne tidligt i forløbet, så vi kan få det bedste overblik, din piskesmældsskade og din sag.

I nogle tilfælde anmelder skaderamte personer ikke deres piskesmældsskade, fordi de måske selv var skyld i ulykken, eller fordi de ikke tror, at de er berettiget til at få erstatning. Man bør dog altid sørge få at få anmeldt sin skade så hurtigt som muligt, fordi man risikerer at fortabe muligheden for at få den erstatning, som man egentlig har krav på. Erstatningskrav bliver nemlig forældet efter tre år, hvilket medfører, at man herefter ikke længere kan gøre et erstatningskrav gældende over for skadevolderens ansvarsforsikring. Det er derfor meget vigtigt at få anmeldt sit erstatningskrav for piskesmæld hurtigt, da man ellers risikerer ikke at kunne gøre det gældende. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma, så du er sikker på, at få den rigtige hjælp og rådgivning til din sag om piskesmæld erstatning.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​