Erstatning

ERSTATNING

Har du været anholdt, udsat for ransagning, kropsvisitation eller lignende og bliver du ikke senere fundet skyldig i den sigtelse, som har begrundet indgrebet, anses indgrebet som “uberettiget”.

​Dette indebærer, at du som udgangspunkt har krav på erstatning og/eller godtgørelse. Dette gælder også, hvis du er fundet skyldig i et strafbart forhold, men at den under sagen anvendte frihedsberøvelse ikke står i rimeligt forhold til strafforfølgningens udfald eller det af andre særlige grunde findes rimeligt.

​Erstatningen kan dog nedsættes eller bortfalde, hvis du har udvist egen skyld, hvilket vil sige, at du skal have udvist en form for dadelværdig adfærd, der kan have bidraget til, at du uberettiget udsættes for straffeprocessuelle indgreb. En person, der standser en politipatrulje og i strid med sandheden erklærer sig skyldig i et bankrøveri, vil kunne nægtes erstatning for den eventuelle anholdelse, som personen risikerer som følge af sin handling.

​Personer, der ikke har været sigtet for noget strafbart forhold, kan også udsættes for straffeprocessuelle indgreb, der kan udløse erstatning. Trænger politiet for eksempel ind i en bortrejst families hus for at anholde en eftersøgt bankrøver, der – uden den bortrejste families tilladelse – har valgt familiens hus som skjulested, vil familien efter omstændighederne kunne få erstatning for de ulemper, som indgrebet måtte have medført for familien. Familiens krav på erstatning vil skulle behandles efter reglerne om erstatning til “ikke-sigtede”.

KONTAKT OS OG FÅ HJÆLP TIL DIN SAG

Kontakt Nikolajsen Advokatfirma for en gratis og uforpligtende vurdering, om du har ret til erstatning.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​