NYHEDER

Arv & dødsbobehandling

Generationsskifte

Overvejer du at overdrage din virksomhed til næste generation, kan du her få gode råd af en erfaren advokat i generationsskifte. Hvad er omfattet Overdragelse af enhver form for aktiver, herunder akter eller anparter og uanset om aktivet anvendes erhvervsmæssigt eller ej vil oftest være skattemæssigt relevante. Uanset om aktivet ikke anses...

BØR DU OPRETTE EN FREMTIDSFULDMAGT?

Hvert år registreres flere og flere fremtidsfuldmagter i Fremtidsfuldmagtsregistret, og det er der god grund til, hvis du ønsker at have indflydelse på, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til det. ​ HVAD ER EN FREMTIDSFULDMAGT En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt,...

HVOR STORE GAVER KAN DER GIVES UDEN AT MODTAGEREN SKAL BETALE SKAT HERAF?

Når der gives gaver, der overstiger niveauet for sædvanlige lejlighedsgaver (julegaver, fødselsdagsgaver mv.) skal modtageren enten betale gaveafgift eller indkomstskat. Personkredsen af gavemodtagere opdeles i 2 kategorier, når det skal vurderes, om der skal betales gaveafgift, herunder i hvilket omfang, eller om der skal betales indkomstskat. Endvidere opdeles den kreds af personer,...

GAVER MELLEM ÆGTEFÆLLER

Den 1. januar 2018 trådte den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold i kraft. Formålet med lovændringen har været at modernisere de hidtidige regler, herunder gaver mellem ægtefæller, samtidig med at det økonomiske udgangspunkt for ægteskabet, som er fælleseje, (efter lovens ikrafttræden kaldet delingsformue) bevares. Idet Nikolajsen Advokatfirma siden nytår har...

UGIFTE SAMLEVENDE ARVER KUN EFTER HINANDEN VED OPRETTELSE AF ET TESTAMENTE

Selvom det snart er 10 år siden, at Arveloven åbnede op for muligheden for, at ugifte samlevende kan arve efter hinanden, som de var ægtefæller, er det fortsat en udbredt misforståelse, at samlevende automatisk arver efter hinanden, når de har fælles børn, eller har boet sammen i 2 år.​ Med ikrafttrædelsen...

Boligkøb & fast ejendom

BOLIGKØB, 5 TING DU SKAL VIDE

Når drømmeboligen er fundet opstår der nye udfordringer. Finansieringen, overtagelsestidspunktet og ikke mindst købskontrakten. For så vidt angår købskontrakten skal du være særlig opmærksom på nedenstående 5 ting. DER ER FORSKEL PÅ FORTRYDELSESRET OG ADVOKATFORBEHOLD Når du køber bolig eller sommerhus, kan du fortryde dit køb – også efter du har skrevet...

HVAD DÆKKER DIN EJERSKIFTEFORSIKRING?

Langt de fleste boligkøbere vælger at tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med et boligkøb. Mange misforstår dog, hvad den egentlig dækker. Er der f.eks. fugt eller skimmelsvamp i kælderen eller er skaden bagatelagtig (som regel under kr. 5.000) vil ejerskifteforsikring formentlig ikke dække. HVAD ER EN EJERSKIFTEFORSIKRING En ejerskifteforsikring sikrer, at køber...

Familieret

Deling af pension ved skilsmisse

I 2007 kom der nye regler om ægtefællers deling af pensioner ved skilsmisse. I den forbindelse blev det udgangspunktet, at ægtefællerne hver beholder deres egne ”rimelige” pensionsordninger. Denne ordning er dermed en undtagelse til udgangspunktet om, at ægtefæller har delingsformue. Læs mere fra en erfaren familieretsadvokat om pensionsrettigheder i forbindelse med...

Hvordan ”deles” børnene, når forældrene bor hver for sig.

Børn har ret til begge sine forældre, men hvordan deles børnene imellem forældrene. Nedenfor kan du få svar på dine spørgsmål fra en advokat med speciale i børneret, herunder samværssager. Bopæls- og samværsforældre Først og fremmest skal det aftales eller afgøres, ved hvilken forælder som børnene skal have deres bopælsadresse hos. Denne...

Retssager

HAR DU VÆRET UDSAT FOR EN UBERETTIGET ANHOLDELSE, VARETÆGTS-FÆNGSLING ELLER ANDEN STRAFFERETLIG FORFØLGNING?

Har du været udsat for en uberettiget anholdelse, varetægtsfængsling eller anden strafferetlig forfølgning, vil du i langt de fleste tilfælde været berettiget til en erstatning fra staten. ​ HVORNÅR ER DER TALE OM EN UBERRETTIGET ANHOLDELSE ELLER VARETÆGTSFÆNGSLING Reglerne omkring erstatning for uberettiget anholdelse, varetægtsfængsling eller anden strafferetlig forfølgning findes i retsplejelovens kapitel...

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning efter en trafikulykke

Er du kommet til skade ved en trafikulykke, kan du få erstatning efter reglerne i færdselsloven og erstatningsansvarsloven. Læs mere fra en dygtig advokatfuldmægtig nedenfor. Personkreds For at få personskadeerstatning, skal du have været udsat for en personskade, som forringer dit fysiske eller psykiske helbred. For at få erstatning kræver det, at den...

Nikolajsen advokatfirma

Autorisation som bobehandler

Efter indstilling fra Retten i Glostrup og Østre Landsret er advokat Jesper Nikolajsen af Justitsministeriet blevet autoriseret som bobehandler ved Retten i Glostrup til at forestå behandling af ægtefælleskifter. I forbindelse med indstillingen har Retten i Glostrup oplyst, at advokat Jesper Nikolajsen har solid praktisk erfaring med ægtefælleskifter, som han har beskæftiget sig...

Ny advokatsekretærelev til Nikolajsen Advokatfirma

Pr. 1. november 2021 er Nadja Nikolajsen startet som advokatsekretærelev i Nikolajsen Advokatfirma. Nadja skal arbejde med sagsområderne børne- og familieret, arv og dødsbobehandling, samt fast ejendom. Det er primært kunder i Aalborg, der får glæde af Nadjas venlig- og hjælpsomhed, idet Nadja fysisk er placeret i afdelingen i Aalborg.

Efterårsklargøring med nye ansættelser

I efteråret har Nikolajsen Advokatfirma budt velkommen til 4 nye medarbejdere. Advokat Stig Jørgensen Med tilgangen af Stig Jørgensen styrker Nikolajsen Advokatfirma afdelingen for fast ejendom. Stig Jørgensens viden og erfaring inden for især fast ejendom vil hjælpe vores klienter til professionel og jordnær juridisk rådgivning. Stig Jørgensen har ligeledes omfattende erfaring med familieret,...

Ny advokatsekretær

Emma Gammelgaard har den. 31 august 2021 afsluttet sin uddannelse som advokatsekretær, endda med topkarakter i sin afsluttende opgave om advokatsekretærens proces i ejendomshandler. Emma Gammelgaard har været ansat hos Nikolajsen Advokatfirma siden september 2019, og har i arbejdet med sagerne udvist den størst tænkelige omhu og med kunden i centrum,...

NIKOLAJSEN ADVOKATFIRMA ANSÆTTER TO JURIDISKE TALENTER FRA JURIDISK INSTITUT, SYDDANSK UNIVERSITET

Nikolajsen Advokatfirma har med virkning fra den 1. marts 2021 ansat Charlie Pierre El-Khoury og Andreas Jessen, som stud.jur. på kontoret i Odense Charlie Pierre El-Khoury blev færdig som bachelor i sommeren 2020, hvor han skrev bachelorprojekt om Forholdet mellem obligationsretten og lejeret med fokus på mangelsbegrebet. Charlie Pierre El-Khoury er...

”NY” ADVOKAT HOS NIKOLAJSEN ADVOKATFIRMA

Charlotte Rasmussen har den. 8. juni 2020 fået Justitsministerens ord for, at hun nu må kalde sig advokat. ​Charlotte Rasmussen er uddannet cand.jur. fra Syddansk Universitet, og har skrevet speciale om ophævelse af fælles forældremyndighed. Charlotte Rasmussen har været ansat hos Nikolajsen Advokatfirma siden april 2017, og har i arbejdet med...