NYHEDER

Familieret

Pakkerejser

Med SAS-strejken sidste sommer i baghoved, bør du kende dine rettigheder, når du bestiller en pakkerejse eller et sammensat rejsearrangement. Men hvad er en pakkerejse og hvad er et sammensat rejsearrangement og hvilke rettigheder har du? Pakkerejser En pakkerejse er kombination af mindst to forskellige typer rejseydelser, med henblik på den samme rejse,...

Bodelingsoverenskomst

Det kan være omvæltende og uoverskueligt at stå midt i en skilsmisse eller separation. Både følelsesmæssigt og praktisk kan det være svært at få styr på alle de tanker og spørgsmål, man står tilbage med. Fælles for de fleste skilsmisser og separationer må være et ønske om at få afsluttet...

Børnechecken/børnepengene/børne-og ungeydelse

Kært barn har mange navne. Børnechecken/børnepengene/børne-og ungeydelse forveksles til tider med børnebidrag. Børnepengene er en offentlig ydelse, der udbetales til forældre med børn under 18 år. Størrelsen på beløbet, I er berettigede til, eller om du er berettiget til at modtage, afhænger af om du opfylder kravene. Børnepengene er et skattefri beløb,...

Har du brug for en ægtepagt

Aftaler mellem ægtefæller angående fordeling af formue under ægteskabet kræver som udgangspunkt ægtepagt som gyldighedsbetingelse. Undtaget herfra er gaver, som ikke overstiger den afgiftsfri bundgrænse (2023, kr. 71.500) samt lejlighedsgaver og andre sædvanlige økonomiske transaktioner. Efter reformen af ægtefællers formueordning benævnes den tidligere ordning fælleseje nu delingsformue. Dette henviser til, at...

Deling af pension ved skilsmisse

I 2007 kom der nye regler om ægtefællers deling af pensioner ved skilsmisse. I den forbindelse blev det udgangspunktet, at ægtefællerne hver beholder deres egne ”rimelige” pensionsordninger. Denne ordning er dermed en undtagelse til udgangspunktet om, at ægtefæller har delingsformue. Læs mere fra en erfaren familieretsadvokat om pensionsrettigheder i forbindelse med...

Hvordan ”deles” børnene, når forældrene bor hver for sig.

Børn har ret til begge sine forældre, men hvordan deles børnene imellem forældrene. Nedenfor kan du få svar på dine spørgsmål fra en advokat med speciale i børneret, herunder samværssager. Bopæls- og samværsforældre Først og fremmest skal det aftales eller afgøres, ved hvilken forælder som børnene skal have deres bopælsadresse hos. Denne...

Delt bopæl

Som noget nyt kan forældre fra den 1. april 2019 aftale, at deres barn kan have ”delt bopæl” mellem dem. De første tre måneder efter et samlivsbrud sker det automatisk. Herefter kræver det, at forældrene er enige om at aftale delt bopæl for barnet. Forældrene har altså mulighed for at indgå...

Arv & dødsbobehandling

Overdrag sommerhuset til børnene i levende live og undgå arveafgiften

Skal børnene eller børnebørnene arve sommerhuset skal de betale 15 procent i arveafgift til staten. Ved at overdrage sommerhuset i levende live, kan afgiften til staten spares. Overdragelse af sommerhuset i levende live. Gives sommerhuset som gave i levende live, skal modtageren som udgangspunkt betale gaveafgift af værdien af sommerhuset. Børn og...

Hvad er forskellen på ægtepagter og testamenter?

Nogle ønsker hører hjemme i et testamente – andre hører hjemme i en ægtepagt. Det er vigtigt, at du ikke forveksler, hvad der skal stå i de forskellige dokumenter, idet det medfører ugyldighed, hvis du ikke benytter den rigtige type dokument. Som tommelfingerregel kan du sige, at et testamente regulerer fordelingen...

Nødtestamente

Der findes 4 former for testamenter, notartestamente, vidnetestamente, nødtestamente og indbotestamente. Notartestamente og vidnetestamente Normalvis anbefales det at oprette et notartestamente, idet dette testamente er den sikreste måde at oprette et testamente, hvad angår senere eventuelle stridigheder om testamentets gyldighed. Et notartestamente skal underskrives for en notar. Alternativt kan et vidnetestamente være en...

Fremtidsfuldmagt

HVAD ER FORSKELLEN PÅ EN ALMINDELIG FULDMAGT OG EN FREMTIDSFULDMAGT? En almindelig fuldmagt vil ofte træde i kraft med det samme, således at man kan foretage bestemte handlinger. Fremtidsfuldmagten adskiller sig dog herfra, idet denne først træder i kraft, når fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Fremtidsfuldmagten...

Generationsskifte

Overvejer du at overdrage din virksomhed til næste generation, kan du her få gode råd af en erfaren advokat i generationsskifte. Hvad er omfattet Overdragelse af enhver form for aktiver, herunder akter eller anparter og uanset om aktivet anvendes erhvervsmæssigt eller ej vil oftest være skattemæssigt relevante. Uanset om aktivet ikke anses...

Hvor store gaver kan der gives uden at modtageren skal betale skat heraf?

Når der gives gaver, der overstiger niveauet for sædvanlige lejlighedsgaver (julegaver, fødselsdagsgaver mv.) skal modtageren enten betale gaveafgift eller indkomstskat. Personkredsen af gavemodtagere opdeles i 2 kategorier, når det skal vurderes, om der skal betales gaveafgift, herunder i hvilket omfang, eller om der skal betales indkomstskat. Endvidere opdeles den kreds af personer,...

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning efter en trafikulykke

Er du kommet til skade ved en trafikulykke, kan du få erstatning efter reglerne i færdselsloven og erstatningsansvarsloven. Læs mere fra en dygtig advokatfuldmægtig nedenfor. Personkreds For at få personskadeerstatning, skal du have været udsat for en personskade, som forringer dit fysiske eller psykiske helbred. For at få erstatning kræver det, at den...

Retssager

Anholdelse løsladelse/varetægtsfængsling

Anholdelse løsladelse/varetægtsfængsling Efter retsplejelovens § 755 kan politiet anholde en person, der med rimelig grund mistænkes for et strafbart forhold, for at sikre hans foreløbige tilstedeværelse, eller for at hindre hans samkvem med andre. Anholdelse må ikke fortages, hvis frihedsberøvelse efter sagens art eller omstændigheder i øvrigt vil være et uforholdsmæssigt indgreb,...

Vidneindkaldelse

Er du indkaldt som vidne i en retssag Mange oplever at blive indkaldt til at afgive vidneforklaring i retten - ofte i en sag de kun kender perifert - kan give anledning til tvivl og usikkerhed. Læs mere fra en erfaren højesteretsadvokat om vidner i retssager. Hvorfor skal du vidne? De danske domstole lægger...

Boligkøb & fast ejendom

Lejeloven

Lejeloven, boligreguleringsloven Lejeloven ændrer sig engang imellem, senest i 2015, og snart igen til juli 2022. Har du boet til leje det samme sted i mange år, kan du derfor være underlagt ældre lovgivning. Hertil gælder boligreguleringsloven i nogle tilfælde, og der kan være enkelte tilfælde, hvor særlovgivning gælder. Få et...

Boligkøb, 5 ting du skal vide

Når drømmeboligen er fundet opstår der nye udfordringer. Finansieringen, overtagelsestidspunktet og ikke mindst købskontrakten. For så vidt angår købskontrakten skal du være særlig opmærksom på nedenstående 5 ting. DER ER FORSKEL PÅ FORTRYDELSESRET OG ADVOKATFORBEHOLD Når du køber bolig eller sommerhus, kan du fortryde dit køb – også efter du har skrevet...

Hvad dækker din ejerskifteforsikring?

Langt de fleste boligkøbere vælger at tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med et boligkøb. Mange misforstår dog, hvad den egentlig dækker. Er der f.eks. fugt eller skimmelsvamp i kælderen eller er skaden bagatelagtig (som regel under kr. 5.000) vil ejerskifteforsikring formentlig ikke dække. HVAD ER EN EJERSKIFTEFORSIKRING En ejerskifteforsikring sikrer, at køber...

Nikolajsen Advokatfirma

Nikolajsen Advokatfirma ansætter 2 talenter

Frederik Mortensen Pr. 1. marts og 1. april er henholdsvis Frederik Mortensen og Linette Storm startet som stud.jur hos Nikolajsen Advokatfirma. Frederik Mortensen er jurastuderende på Syddansk Universitet, hvor han bliver bachelor til sommer. Frederik Mortensen har tidligere arbejdet ved Skatteankestyrelsen, men skal hos Nikolajsen Advokatfirma primært beskæftige sig med fast ejendom,...

”Ny” advokat i Nikolajsen Advokatfirma

Pr. 1. marts 2024 startede ”ny” advokat i Nikolajsen Advokatfirma Den ”nye” advokat er dog en gammel kending, idet Sebastian Nielsen det seneste år har været ansat som advokatfuldmægtig i Nikolajsen Advokatfirma. Både kollegaer og ledelse i Nikolajsen Advokatfirma har været glad for Sebastian Nielsen gode humør og retlige omhu med sagerne,...

Advokatsekretærelev

Advokatsekretærelev til vores afdeling i Odense Vi har travlt og søger derfor en elev med masser af gå-på-mod, og som er engageret, ansvarsbevidst og serviceminded. OM DIG Du skal være fortrolig med IT og have et godt skriftligt og mundtligt dansk. For at komme i betragtning skal du have bestået HG2, EUX, HHX eller...

Erfaren familieretsadvokat til Nikolajsen Advokatfirma.

Det er en erfaren familieretsadvokat, der pr. 1. april 2023 starter hos Nikolajsen Advokatfirma på kontoret i Glostrup. Mille Albrektsen har siden 2016 beskæftigeret sig med familie- og arveret, hvilket hun skal fortsætte med hos Nikolajsen Advokatfirma. Mille Albrektsen skal arbejde med familie- og arveret, herunder alle typer af børnesager, forældremyndighed,...

Ny specialist fra Ankestyrelsen

Endnu en specialist fra Ankestyrelsen har meldt sig under fanerne hos Nikolajsen Advokatfirma. Med 8 års erfaring fra Ankestyrelsen er det en kæmpe kapacitet, der skal bistå Nikolajsen Advokatfirma med børnesager. Sebastian Nielsen er pr. 1. marts 2023 startet som advokatfuldmægtig ved Nikolajsen Advokatfirma, og med den erfaring som Sebastian Nielsen...

Nikolajsen Advokatfirma søger advokat eller 3. årsfuldmægtig

Nikolajsen Advokatfirma søger advokat eller 3. års advokatfuldmægtig med erfaring eller interesse inden for området børne- & familieret med tiltrædelse snarest mulig til vores afdeling i København.En jurist med flere års erfaring fra Ankestyrelsen eller Familieretshuset kan også komme i betragtning. Vi har travlt og søger derfor en...

Autorisation som bobehandler

Efter indstilling fra Retten i Glostrup og Østre Landsret er advokat Jesper Nikolajsen af Justitsministeriet blevet autoriseret som bobehandler ved Retten i Glostrup til at forestå behandling af ægtefælleskifter. I forbindelse med indstillingen har Retten i Glostrup oplyst, at advokat Jesper Nikolajsen har solid praktisk erfaring med ægtefælleskifter, som han har beskæftiget sig...