Separation/skilsmisse

SEPARATION OG SKILSMISSE

Når ægtefæller ikke længere kan fungere som et ægtepar i dagligdagen, og der ikke er en reel udsigt til, at ægteskabet kan komme til at fungere på en gensidigt værdifuld og fornuftig måde, kan det være den bedste løsninger for begge parter at opløse det. Står du i en situation, hvor du overvejer separation eller skilsmisse, så sørg for at få rådgivning tidligt i forløbet af en dygtig skilsmisseadvokat, der hjælpe dig med juridisk hjælp til separation og skilsmisse. Skilsmisseadvokaten kan hjælpe dig med at få overblik over spørgsmål som: Hvad koster en skilsmisse? Hvad er prisen på en separation? Hvordan foregår en skilsmisse? Hvad skal man selv betale for en skilsmisse osv.

Uanset at I er både afklarede og enige om at afslutte jeres ægteskab, så er en skilsmisse eller separation følelsesmæssigt hård, tung og til tider uoverskuelig for de implicerede – især hvis I har børn. Derfor er det afgørende for et godt forløb og tiden efter, at separation og skilsmisse foregår på den mest mulige hensigtsmæssige og fredelige måde. Vælger man at gå fra sin partner, er der meget hurtigt en lang række problemstillinger, som man skal forholde sig til. Man skal først og fremmest forholde sig til, hvordan eventuelle børn bedst muligt håndterer bruddet. I langt de fleste tilfælde er det en god idé at få et overblik over sagen sammen med en dygtig skilsmisseadvokat. På den måde får du de bedste forudsætninger for at afslutte ægteskabet på den bedst mulige måde, samtidig med at dine rettigheder er i centrum. Når du inddrager din advokat tidligt i forløbet, kan du føle dig mere tryg i alt det ukendte, du skal til at bevæge dig ind i, og samtidig har du vished om, at din skilsmisseadvokat er godt inde i sagen, hvis der senere i forløbet opstår større uenigheder og problemer. Ved at vælge en advokat med specialisering i familieret sikrer du dig, at alle aspekter af din sag bliver håndteret med den nødvendige ekspertise og omhu.

Separation er ikke en endelig opløsning af ægteskabet, så separationen bortfalder, hvis I genoptager jeres samliv. Separation kan beskrives som en offentlig akt, hvor jeres ægteskab bliver suspenderet. I er stadig gift, og separationen forudsætter, at I reelt opretholder samlivsophævelsen. Er I separerede, kan I dog fortsætte med at bo sammen i to-tre måneder, hvis årsagen er, at en af ægtefællerne er i gang med at finde et nyt sted af bo.

Separation er i virkeligheden en slags ’prøveperiode’ eller timeout, hvor I som par kan finde ud af, om I faktisk ønsker en skilsmisse, eller om I ønsker at genoptage ægteskabet og give det en ekstra chance. I nogle tilfælde giver separationen parret den pause, der skal til, for at de får energi og lyst til at klare problemerne og komme stærkere videre med parforholdet. Er I det mindste i tvivl om skilsmissen, kan I derfor med fordel vælge at blive separeret, så I får luft til at tænke grundigt over sagen uden at vælge en endegyldig løsning, som I senere kan fortryde.

Hvis I er separeret og ønsker at fortsætte ægteskabet, skal I blot flytte sammen igen i separationstiden. På den måde ophæves separationen, der så ikke længere har virkning. Når I genoptager samlivet i separationsperioden bevarer man alle de juridiske rettigheder, der følger af ægteskabet, herunder arveret efter hinanden, formuefællesskab og den gensidige troskabspligt.

Ønsker I at blive separerede, skal I tage stilling til to vilkår, før I kan få en bevilling til separation. Man skal blive enige om ægtefællebidragspligten, og hvem der kan fortsætte med at bo i en eventuel fælles lejebolig. Hvis der ved anmodning om separation bestemmes, at en ægtefællebidragspligt skal gælde ved en skilsmisse, er det ikke nødvendigt at tage stilling til dette vilkår ved en senere skilsmisse.

I 2022 koster det 650 kroner at få behandlet en sag om separation eller skilsmisse i Familieretshuset. Hvis I ikke selv kan blive enige om vilkår, så der skal holdes vilkårsforhandling i Familieretshuset, koster det jer yderligere 1.630 kroner. Kontakt din skilsmisseadvokat og få mere information om pris på separation og skilsmisse.

I modsætning til separation er skilsmisse en endelig opløsning af ægteskabet og har en række juridiske følgevirkninger. Når I bliver skilt, kan I ikke længere arve hinanden, hvis den ene dør. Formuefællesskabet mellem ægtefæller ophører også ved en skilsmisse, og det er her nødvendigt at foretage en opgørelse over boet og en bodeling, hvor I deler jeres ting. Datoen for indsendelsen af ansøgningen om skilsmisse er afgørende for, hvilke aktiver og passiver indgår i bodelingen. Alle de ting, partnerne køber efter indsendelsen af skilsmisseansøgningen, indgår ikke i en bodeling. En juridisk følgevirkning ved en skilsmisse er også, at man ved skilsmisse får mulighed for at gifte sig igen.

Man kan blive skilt på tre måder:

• ved direkte skilsmisse
• ved skilsmisse med forudgående separation
• ved skilsmisse efter kvalificerede skilsmissegrunde.

Hvis ikke man er enige om beslutningen om skilsmisse, kan man først blive skilt efter et halvt års separation. Efter det halve års separation, kan man blive skilt uden enighed. I mange tilfælde kan man dog opnå skilsmisse uden først at være separeret. I kan blive skilt uden forudgående separation, når I er enige om skilsmissen. Det er dog et krav, at I også er tager stilling til og er enige om pligt til ægtefællebidrag – herunder om der er pligt til ægtefællebidrag og varigheden af bidraget. Det er også et krav, at I skal være enige om, hvem af jer, der skal fortsætte et eventuelt fælles boliglejemål. Endelig kan I blive skilt uden forudgående separation i visse andre tilfælde, herunder når de kvalificerede skilsmissegrunde er til stede. Der findes seks forskellige kvalificerede skilsmissegrunde: utroskab, to års adskillelse på grund af uenighed, seksuelle overgreb, vold, bigami og børnebortførelse. Er en af disse kvalificerede skilsmissegrunde til stede, kan man blive skilt uden separation ved at udfylde en ansøgning og sende den til Familieretshuset. Familieretshuset vil så give bevilling om skilsmisse, hvis parterne ellers er enige om skilsmisse, ægtefællebidrag og om, hvem der skal blive boende i en eventuel lejebolig. Såfremt man ikke er enige, bliver man blive indkaldt til vilkårsforhandling.

En skilsmisse kan være en meget tung proces for hele familien og især på børnene. Står I foran en skilsmisse bør I vægte hensynet til barnet højt og varetage barnets interesser, så barnet støttes igennem hele den svære proces. Har I fælles børn, er det en god idé at deltage i ’Samarbejde efter skilsmisse’ (SES), som er et frivilligt forløb i Familieretshuset, hvor man kan få nogle gode værktøjer til at opbygge et godt samarbejde som forældre efter en skilsmisse. Forløbet giver jer redskaber til at støtte børnene både under og efter skilsmissen og teknikker til at håndtere eller undgå de konflikter, der kan have negativ påvirkning på barnet. ’Samarbejde efter skilsmisse’ forløbet kan gennemføres når som helst i skilsmisseprocessen.

Uanset om I er enige om skilsmissen eller ej, er det altid en god idé søge professionel juridisk rådgivning, når du skal skilles, så du kender dine rettigheder og får et overblik over de faldgruber, der er. Det kan være afgørende for din sag, at skilsmissen kommer godt fra start. Det er svært senere at ændre beslutninger truffet i en presset situation. Vi anbefaler derfor, at du får hjælp af en erfaren skilsmisseadvokat. Hos Nikolajsen Advokatfirma står vi klar til at hjælpe dig helt fra begyndelsen. På den måde har du en partner gennem hele forløbet, der har fokus på, at alle dine rettigheder bliver tilgodeset.

De fleste i en svær situation ved et parforholdsbrud tænker også over, hvad en skilsmisse koster. Hvad er prisen på en skilsmisse? Koster en skilsmisse kun noget, hvis man ikke kan blive enige? Spørgsmålene om pris, separation og skilsmisse kan være mange. Groft sagt kan man sige, at hvis I ikke selv kan blive enige om vilkårene for separationen eller skilsmissen og sender sagen videre til retten, skal I selv betale sagens omkostninger. Der er dog mulighed for at få retshjælp der kan hjælpe med udgifterne eller søge fri proces.

Skilsmisseadvokat – pris?

Advokat Kontakt Nikolajsen Advokatfirma – så ser vi på din sag og hjælper dig med at finde ud af, hvad det vil koste dig, og om du har mulighed for fri proces.

KONTAKT OS OG FÅ HJÆLP TIL DIN SAG

Kan vi hjælpe dig omkring separation og skilsmisse, er du velkommen til at kontakte os på telefon  +45 70 70 71 12  eller pr. email: info@nikolajsen.nu

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​