Erstatning og godtgørelse

Erstatning og godtgørelse

Erstatning kan ydes, hvis skadelidte har lidt et tab, og at der er en erstatningsansvarlig, enten en ansvarlig skadevolder eller en forsikring, der dækker skaden for det lidte tab. Ved tingsskade opgøres tabet som det økonomisk tab, som skadelidte har haft, hvilket kan være særlig svært ved personskader. Et menneske er ikke en ting med en genskaffelses- eller salgsværdi, hvorfor en erstatningsopgørelse er anderledes end ved en opgørelse efter materiel skade.
Værdien af en personskade gøres op i en erstatningsopgørelse, og omhandler overordnet to former for erstatning. En erstatningsdel som kan opgøres som det økonomiske tab, som skadelidte har lidt, og en godtgørelsesdel som omfatter de ikke økonomiske tab.

Posterne for erstatning kan være helbredsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab, forsøgertabserstatning og andet tab.

Godtgørelsesposterne for ikke økonomiske tab kan være varigt mén, svie og smerte, og tort.

I sager hvor der er en ansvarlig modpart – fx et trafikuheld med flere implicerede – vil skadevolders ansvarsforsikring dække “rimelige advokatomkostninger”. “Rimelige advokatomkostninger” beregnes ud fra den udbetalte erstatning, således at forstå, at en større erstatning også udløser flere advokatomkostninger end en mindre erstatning.
I voldsoffersager dækker Erstatningsnævnet “rimelige advokatomkostninger.”

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​