Færdselsskader

Færdselsuheld erstatning

Der sker desværre færdselsuheld på daglig basis, og graden af skader og alvorlighed varierer. Fælles for alle færdselsuheld er, at det aldrig er en god oplevelse – hverken for skadevolder eller skadelidte. Det kan også være svært at vide, hvordan man skal forholde sig juridisk efter, at man har være involveret i et færdselsuheld. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma, hvis du har været offer i et færdselsuheld, eller hvis du er skadevolder i et færdselsuheld. Du har sikkert en masse spørgsmål om bl.a. erstatning for svie og smerte ved trafikuheld, hvad du skal gøre, hvis du har langvarige følgevirkninger efter et færdselsuheld osv. Vi hjælper dig med det hele.

Er du kommet til skade i et færdselsuheld, er du berettiget til at få erstatning. Når et motorkøretøj forvolder skade som led i brugen af køretøjet, gælder der et objektivt ansvar. Ved motorkøretøjer forstås ikke kun biler, men også busser, motorcykler, lastbiler og knallerter etc. Et objektivt ansvar betyder, at motorkøretøjets lovpligtige ansvarsforsikring skal betale erstatning til den skadelidte, selvom at føreren af motorkøretøjet ikke kan bebrejdes for trafikulykken. Det eneste der kræves, er derfor, at motorkøretøjet har forvoldt skaden. Det er uden betydning, at føreren af motorkøretøjet ikke har kunnet handle anderledes, end vedkommende gjorde.

Det er lovpligtigt for en ejer af et motorkøretøj at have en ansvarsforsikring. Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker for det første skader, som er pådraget en tredjemand, herunder eksempelvis en fodgænger, cyklist eller person i en anden bil. Derudover kan andre personer i det skadevoldende motorkøretøj være dækket af forsikringen. Passagerer, der pådrager sig skader, i det skadevoldende motorkøretøj er dækket af ansvarsforsikringen, medmindre ejeren at motorkøretøjet er passager. Det betyder, at en passager også vil få dækket sine krav, selvom der er tale om en soloulykke, hvor ulykken ikke implicerer andre. Ejeren af bilen kan ikke få dækket sit krav af ansvarsforsikringen – heller ikke i en soloulykke. Hos Nikolajsen Advokatfirma svarer vi på alle dine spørgsmål om trafikulykker og ansvarsforsikring? Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvordan du får den rigtige erstatning ved trafikuheld, eller hvis du har andre spørgsmål om erstatning ved trafikuheld, reglerne for færdselsuheldserstatning, erstatning for svie og smerte ved trafikuheld osv.

Det er meget vigtigt, at du sørger for at skaffe dokumentation, hvis du har været involveret i en trafikulykke. Dette vil hjælpe dig med at sikre, at du har beviser for de følger, som trafikulykken har givet dig. For det første er det vigtigt at skaffe dokumentation på selve ulykkesstedet. Hvis der var vidner til hændelsesforløbet eller trafikulykken, er det altid en god idé at få vidnernes kontaktoplysninger, så du eventuelt på et senere tidspunkt kan komme i kontakt med dem. Det er også en god idé at tage billeder af ulykkesstedet, som du senere kan bruge som bevis. Det er naturligvis også vigtigt at sikre oplysninger om skadevolder, herunder især bilens registreringsnummer og oplysninger om skadevolderens forsikringsselskab. Endelig, kan det være en god idé at skrive din oplevelse af trafikulykken ned, så du kan huske den, hvis forløbet strækker sig over lang tid. Det kan være svært at huske detaljer senere – især hvis trafikulykken har været en voldsom oplevelse for dig. Du bør også kontante din læge eller en skadestue, så du kan få dokumenteret de skader, du har pådraget dig, i journaler. Hvis du ikke får gjort det straks efter trafikulykken, kan du senere få svært ved at bevise, at skaderne har sammenhæng med uheldet. Bed lægen eller hospitalet om mulighed for at du gennemlæser journalen, så du sikrer dig, at der ikke står noget forkert eller noget, som du ikke kan genkende. Endelig, er det vigtigt, at du kontakter dit eget forsikringsselskab for at anmelde skaden, hvis du selv har tegnet en ulykkesforsikring.

Der kan desværre forekomme situationer, hvor en fører af et motorkøretøj ikke har en forsikring, selvom det er lovpligtigt. Der kan også foreligge situationer, hvor man ikke ved, hvem føreren af motorkøretøjet var eller situationer, hvor føreren flygter fra ulykkesstedet. I de situationer kan man ikke kræve erstatning fra føreren, men det er ikke ensbetydende med, at man ikke kan få erstatning. Man har stadig krav på personskadeerstatning, selvom modparten er ukendt, eller ikke har en ansvarsforsikring. I disse situationer, skal man rejse erstatningskravet over for Foreningen for International Motorkøretøjsforsikring, forkortet DFIM. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma, hvis du har spørgsmål om personskadeerstatning i situationer, hvor føreren af et motorkøretøj er ukendt eller ikke har en ansvarsforsikring. Vi hjælper dig helt fra begyndelsen med at få et overblik over, hvordan du opnår erstatning for svie og smerte ved trafikuheld i alle situationer.

Der findes en række forskellige poster, som man kan få erstatning for i forbindelse med en trafikulykke. Du kan fx opnå erstatning helbredelsesudgifter, godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt erhvervsevne, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for varigt mén. Hvis en af de involverede parter i trafikulykken afgår ved døden, kan der tilkendes et overgangsbeløb eller forsørgertabserstatning til de efterladte. Derudover har du ret til at få dækket rimelige advokatomkostninger i forbindelse med opgørelse af erstatningskravet af den skadevoldendes ansvarsforsikringsselskab. Hos Nikolajsen Advokatfirma hjælper vi dog med overblik over, hvad du kan få erstatning for, hvis du har været involveret i et færdselsuheld.

Der gælder en almindelig erstatningsretlig grundsætning, hvorefter egen skyld medfører nedsættelse eller bortfald af skadelidtes erstatningskrav mod skadevolder. Det medfører, at erstatningskravet mod skadevolder kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte har del i skylden. Det skal dog nævnes, at der skal meget til, førend dette sker. Det kræver, at skadelidte har udvist grov uagtsomhed. Et eksempel herpå kan være, hvis skadelidte har ført et motorkøretøj i påvirket tilstand.

Få juridisk rådgivning om erstatning ved trafikuheld
Du har brug for en god advokat ved din side, hvis du har været gennem et trafikuheld. Hos Nikolajsen advokatfirma har vi mange års erfaring om erstatning, trafikuheld, færdelsskader, erstatning for svie og smerte ved trafikuheld og hjælp til at få den optimale erstatning for dine følgevirkninger af en trafikulykke. Kontakt os gerne så tidligt i forløbet som muligt.

 

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​