Forsikringer

Advokat til ulykkesforsikring

Forsikringer fungerer som et tryghedsnet, så man er sikret en erstatningssum, hvis man udsættes for en skade eller ulykke. Man er også økonomisk sikret, hvis man forvolder skade på andre, eller forårsager en ulykke, da forsikringsselskaberne også dækker disse poster. Der findes et hav af forskellige forsikringer, herunder både obligatoriske som valgfrie. Det kan være en jungle selv at finde rundt i forsikringsreglerne. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma, hvis du har brug for en advokat til ulykkesforsikring, juridisk hjælp til arbejdsskadeforsikring eller livsforsikring.

Der findes mange forskellige typer af ansvarsforsikringer, herunder både obligatoriske og valgfrie. Ansvarsforsikring kan omfatte alt fra motorkøretøjer til kæledyr. Fælles for alle former for ansvarsforsikringer er, at de dækker de økonomiske udgifter, som man kan blive påført som følge af, at man forvolder skade på andre personers ting eller helbred. En ansvarsforsikring anvendes, når man ønsker at sikre sig mod fremtidige eventuelle udgifter, som andre kan kræve af én. En ansvarsforsikring dækker dog ikke forsikringstagerens udgifter til skade på egne ting eller helbred – heller ikke hvis skaden sker i forbindelse til, at forsikringstageren skader andres ting eller helbred. Der findes som nævnt en række lovpligtige ansvarsforsikringer, herunder eksempelvis til motorkøretøjer, knallerter, heste, hunde, droner, motorcykler og scootere. Det kan være svært selv at finde rundt i forsikringsreglerne. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma, hvis du har brug for en advokat, der kan hjælpe dig, hvis du er usikker på reglerne omkring ansvarsforsikring, hvordan du er dækket osv.

Ulykkesforsikring er en forsikringstype, der sikrer, at forsikringstageren kan få udbetalt erstatning, hvis vedkommende pådrager sig varige mén i forbindelse med en ulykke. Der stilles i forbindelse hertil altid krav om, at man har en méngrad på mindst 5%. Der er mulighed for at få en heltidsulykkesforsikring, hvor man er sikret hele døgnet rundt, eller en fritidsulykkesforsikring, hvor man blot er dækket i sin fritid. En ulykkesforsikring er ikke lovpligtig, men det anbefales stærkt, at man har en ulykkesforsikring, da man på den måde er sikret, hvis man kommer ud for et uheld. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma, hvis du har brug for en advokat til ulykkesforsikring, hvis du er havnet i en situation, hvor du er usikker på dine rettigheder omkring ulykkesforsikringen osv.

En arbejdsskadeforsikring er lovpligtigt for arbejdsgivere. Denne forsikringstype skal sikre alle en arbejdsgivers ansatte eller deres efterladte, hvis den ansatte udsættes for en ulykke eller sygdom, der er relateret til arbejdet eller arbejdsforholdene. Denne forsikringstyper gælder skader og sygdom, der giver den ansatte varigt mén, men dækker ikke midlertidige skader eller sygdom.

En erhvervsevnetabsforsikring giver forsikringstageren en månedlig udbetaling, hvis vedkommende rammes af enten en længerevarende sygdom eller ulykke, som medfører tab af erhvervsevne, så forsikringstageren ikke kan arbejde. Der stilles i den forbindelse krav om, at erhvervsevnen er nedsat med mindst 50%. Udbetalingen vil fortsætte så længe, at forsikringstageren er uarbejdsdygtig som følge af erhvervsevnetabet. Udbetalingen stopper dog, hvis forsikringstageren afgår ved døden, eller hvis erhvervsevnetabsforsikringen ophører.

Man har også mulighed for at tegne en sundhedsforsikring. Selvom at man i Danmark har gratis læge- og hospitalshjælp, kan der opstå skader eller sygdom, som kræver en anden behandling. Det kan fx være fysioterapi, alkoholafvænning, genoptræning eller kiropraktor. Disse udgifter kan være dyre, især hvis man ofte har brug for behandlingen. I disse situationer vil det være fordelagtigt at have tegnet en sundhedsforsikring, idet den ofte dækker størstedelen af omkostningerne. Det skal bemærkes, at denne type forsikring ikke er lovpligtig. Den er dog fordelagtigt at have tegnet, hvis man kommer til skade, og har brug for gentagende behandling. Det skal hertil bemærkes, at de fleste danskere på et eller andet tidspunkt får brug for fx tandlægebehandling, fysioterapi eller lignende behandling. Forsikringsreglerne kan være indviklede, især hvis du er havnet i en kompleks situation, hvor du skal bruge din sundhedsforsikring, ulykkesforsikring eller andet. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma, hvis du har brug for en advokat, der kan hjælpe dig, hvis du er usikker på reglerne, hvordan du er dækket osv.

En anden forsikringstype er en livsforsikring. Denne forsikring skal sikre forsikringstagerens efterladte med en økonomisk tryghed. Det er op til forsikringstageren, hvem der er berettiget hertil, og hvor meget der skal udbetales. Erstatningen udbetales, uanset om dødsfaldet er forårsaget af en ulykke eller sygdom. Er den begunstigede en ægtefælle eller registreret partner, skal der ikke betales boafgift af beløbet. Det skal nævnes, at man skal være særligt opmærksom, hvis man ønsker at begunstige en samlever eller andre, som ikke kan betegnes som forsikringstagerens nærmeste pårørende. Her vil det anbefales, at man tegner en krydslivsforsikring, idet samleveren herved vil være berettiget til at modtage en erstatningssum. Opretter man en krydslivsforsikring, skal man ikke betale boafgift af det udbetalte beløb. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma, hvis du har brug for en advokat, der kan hjælpe dig med reglerne om livsforsikring, hvis du er usikker på reglerne omkring din eller din ægtefælles livsforsikring, hvordan du er dækket osv.

Man kan også tegne en forsikring ved kritisk sygdom. Denne forsikring medfører, at man får udbetalt et skattefrit beløb, hvis man lider af visse alvorlige sygdomme. Det er helt op til den syge, hvad vedkommende vil bruge dette beløb til i den svære tid. Man kan fx bruge forsikringssummen til ny behandling, oplevelser, specialindretning af hjemmet, rekreation eller lignende. Man har ret til udbetalingen, ligeså snart sygdommen er diagnosticeret. Eksempler på sygdomme, som kan være omfattet af denne type forsikring er kræft, blodprop i hjertet, muskelsvind, sklerose eller Parkinsons sygdom. Fordelen ved tegning en forsikring ved kritisk sygdom er, at du i en meget svær tid ikke behøver at bekymre dig om økonomiske forhold men udelukkende kan fokusere på at komme bedst muligt gennem den svære periode. Hos Nikolajsen Advokatfirma står vi klar til at hjælpe dig, uanset hvilket problem, du står i omkring forsikringer. Kontakt os allerede i dag, så kan vi svare på dine spørgsmål og hjælpe dig med at få styr på din sag.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​