ABR89/ABR18

ABR89/ABR18

ABR89 er en forkortelse, som man bruger om de almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand. ABR89 udgør de regler, der gør sig gældende i forholdet mellem en bygherre og en rådgiver. ABR89 udgør grundlaget for aftaler om rådgivning inden for at bygge-  og anlægsområdet og sigter primært på arkitekt- og ingeniørbistand. ABR89 er et frivilligt regelsæt, som parterne kan bestemme, skal være gældende i deres indbyrdes aftale. Regelsættet er derfor ikke obligatorisk, og det står parterne frit, om de ønsker at være bundet af regelsættet i deres indbyrdes forhold. Det anbefales dog, at man lader ABR89 være en del af aftalen, idet regelsættet indeholder en række ansvarsbegrænsninger, der giver en bedre retsstilling, end der i øvrigt gælder i dansk ret. ABR89 indeholder blandt andet ansvarsbegrænsninger vedrørende tab, indirekte tab, pro rata og tilsyn.

ABR18 er et frivilligt regelsæt, der indeholder regler og vilkår for teknisk rådgivning og bistand. ABE18 erstatter ABR89, da ABR18 er en ny og ændret udgave af regelsættet. ABR18 trådte i kraft den 1. januar 2019, så byggesager, der blev påbegyndt eller færdiggjort inden dette tidspunkt, er bundet af reglerne i ABR89, hvis man har valgt, at regelsættet skulle være en del af aftalen. Begynder en byggesag derimod efter 2018, vil man kun kunne vælge ABR18 som en del af aftalen.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​