Afkald på arv

Hvad er arveafkald?

Det er muligt for dig at give afkald på arv som du er berettiget til ifølge Arveloven. Det kan være, at du har personlige årsager til, at du ikke ønsker at arve. Det kan også være, at du ikke mener, at du har brug for arven og ønsker, at arven kommer andre til gode. Desuden kan det give mening at give arveafkald for at undgå arveafgift. Det er muligt at give arveafkald på både forventet arv og falden arv.

Som arving skal du give afkald på din forventede arv over for arvelader, ellers er dit arveafkald ikke gyldigt. Hvis arveladers ægtefælle sidder i uskiftet bo, så kan du dog godt give afkald over for ægtefællen. Arveafkald mod vederlag minder om et arveforskud. Forskellen er dog, at når du har modtaget vederlaget, så har du opgivet restarven. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale 15% i afgift af det vederlag du får for afkaldet.

Arveafkald uden vederlag giver mening, hvis du f.eks. ønsker at lade arven gå til dine egne børn. På den måde er det kun børnene, der skal betale arveafgift, og du ’sparer’ på den måde at betale arveafgift for en generation. Hvis du ønsker arveafkald til fordel for børn er det dog vigtigt, at du præcisere det i dit arveafkald, da dit arveafkald ellers også vil være bindende for dem. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma, hvis du har spørgsmål om arveafkald, reglerne om arveafkald eller arveafkald til fordel for børn.

Du kan også vælge at gøre afkaldet på din arv betinget. Hvis du f.eks. ønsker, at en anden arving skal arve mest muligt, så kan du gøre dit afkald betinget af, at arvegiver skal lave et testamente, der tilgodeser den ønskede arving mest muligt.

Når arvelader er død, så falder arven. Hvis du ønsker at give arveafkald, skal du oplyse dit arveafkald til Skifteretten, inden boet er endeligt opgjort. Du skal derfor være i god tid og ikke vente for længe, hvis du vil give afkald på arven. Arveafkald kan gives til fordel for dine børn, arvegivers andre arvinger, eller den der ifølge testamentet ville arve, hvis du var død før arvelader. Ellers kan afkaldet på arven ikke gøres betinget på samme måde, som man kan med forventet arv. Du kan give arveafkald fuldstændigt, for et bestemt beløb eller som en andel af arven. Boafgiften vil blive beregnet på den måde, at dén afkaldet er givet til fordel for vil blive anset som arving. Bliver arveafkaldet givet mod et vederlag, så vil vederlaget blive anset som arv, og der vil blive afregnet arveafgift heraf.

Hvis du er under konkurs, så er det ikke muligt at give arveafkald på en forfalden arv. Hvis du bliver erklæret konkurs inden for to år af arveafkaldet, så vil dine kreditorer kunne omstøde arveafkaldet, medmindre du hverken var eller blev insolvent ved arveafkaldet. Har du givet et afkald på arv inden for seks måneder af din konkurs, så vil dine kreditorer kunne omstøde afkaldet, uanset om du var insolvent eller ej. Har du spørgsmål om arveafkald, arvekald ved konkurs, arveafkald til fordel for børn eller andre spørgsmål om reglerne for arveafkald, så kontakt Nikolajsen Advokatfirma.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​