Arveafgift

HVAD ER ARVEAFGIFT

I Danmark skal der betales arveafgift i dødsboer, hvor der skal skiftes. Denne arveafgift – der også bliver kaldt boafgift – betales til staten. Størrelsen af afgiften kommer an på, hvem der skal arve. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma, hvis du har brug for juridisk rådgivning om arveafgift, børn, testamente, fritagelse fra arveafgift osv.

Arv og forsikringer der tilfalder afdødes ægtefælle eller registrerede samlever er undtaget arveafgift. Desuden skal der ikke betales arveafgift for et grundbeløb, som i 2021 er på 308.800 kroner per bo. Arveafgift bliver altså først relevant, når arven overstiger grundbeløbet. Overstiger arven grundbeløbet, så skal den nærmeste familie betale en arveafgift på 15% af det beløb, der overstiger grundbeløbet. Den nærmeste familie er børn, børnebørn, børns ægtefælle, personer der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste to år før dødsfaldet, afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle, plejebørn, forældre og samlever. Fjernere arvinger skal derudover betale en tillægsboafgift på 25%.

Har den afdøde f.eks. en formue to millioner kroner og efterlader sig en ægtefælle og to børn, så skal ægtefællen ikke betale afgift af ægtefællens halvdel. Dette efterlader en resterende arv på en million kroner. Denne million kroner skal fratrækkes bundfradraget, som er 308.800 kroner i 2021. Det efterlader os med 691.200 kroner. Arveafgiften er derfor 15% af 691.200 kroner, hvilket er 103.680 kroner, der skal betales til staten. Efter arveafgiften er betalt, så er den resterende arv på 896.320 kroner. (1.000.000-103.680 = 896.320). Børnene deler arven lige og modtager derfor 448.160 kroner i arv.

Var arvingerne ikke en del af den nærmeste familie, så ville de skulle betale tillægsboafgiften på 25% som skal betales af hele den del af arven, der tilfalder dem. De ville derfor skulle betale 25% af de 896.320 kroner, hvilket giver en tillægsboafgift på 217.330 kroner, der skal betales til staten. Det efterlader en samlet arv på 651.990 kroner, der skal deles mellem arvingerne. Hver arving arver derved 325.995 kroner.

Afdødes ægtefælle eller registrerede samlever er fritaget fra at betale arveafgift af arv og forsikringer. Der skal heller ikke betales arveafgift af den del af arven, som går til offentlige institutioner, den danske folkekirke, valgmenigheder, religiøse samfund, foreninger, selskaber eller stiftelser med velgørende formål. Hvis du derfor vælger at tilgodese en velgørende forening, skal du altså ikke betale arveafgift. I visse tilfælde kan det også betale sig for dine andre arvinger, at du tilgodeser velgørende organisationer i dit testamente. Det er muligt at skrive i sit testamente, at man vil tilgodese en velgørende organisation, såfremt organisationen vil betale arveafgiften for de resterende arvinger. På den måde slipper dine arvinger for at betale arveafgift og derved får de en større del af arven. Denne metode kaldes ofte 30% reglen, da man vælger at tilgodese den velgørende organisation med 30% af arven, hvis organisationen vil betale for arveafgiften for de andre arvinger. Dette vil særligt være fordelagtigt, hvis dine arvinger ikke er nære slægtninge og ellers skulle betale både den normale arveafgift på 15% og tillægsarveafgiften på 25%.

En anden måde at undgå arveafgiften er ved at holde arven under grundbeløbet som i 2021 er 308.800 kr. Dette kan du selvfølgelig gøre ved at bruge formuen, mens du er i live. Du kan dog også forære arven væk ved at give gaver af mindre beløb ad gangen, som er under grænsen for afgiftsfrie gaver.

Det er en god idé at få støtte og rådgivning fra en erfaren arveretsadvokat. Nikolajsen Advokatfirmas dygtige advokater svarer dig på alle spørgsmål om arveafgift, børn, fritagelse for arveafgift, arv og testamenter.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​