Arveforskud

HVAD ER FORSKUD PÅ ARV OG ARVEFORSKUD?

Når man taler om arveforskud eller forskud på arv, taler man om det samme, og det er de samme regler, der gælder. Når man får et arveforskud eller forskud på arv, betyder det, at man får en gave, der betragtes som et forskud på en forventet arv. Et arveforskud skal trækkes fra den samlede arv, som arvingen står til at modtage. Har du spørgsmål om arv, forskud på arv, hvad du gør, hvis du gerne vil give et arveforskud til dine familiemedlemmer, eller hvad du skal foretage dig, hvis du står til at modtage forskud på en arv? Kontakt Nikolajsen Advokatfirma. Vores erfarne advokater kender alle reglerne om arv, arveforskud, gaver og arveafgifter, og vi hjælper dig med at gøre det rette.

Et eksempel på et typisk arveforskud kan være, at en arvegiver har tre børn og en formue på 500.000 kr., som kan falde i arv. Arvegiveren har tidligere givet sit første barn et arveforskud på 100.000 kr. Når arvegiveren dør, skal arveforskuddet lægges oven i arven, så arven samlet har en værdi af 600.000 kr. Der er tre børn, der skal dele arven lige. De får derfor hver 200.000 kr. Det første barn, der tidligere modtog et arveforskud på 100.000 kr., trækker det fra arven og modtager derfor 100.000 kr., når arven efter arvegiver skal fordeles.

Generelt er der tale om et arveforskud, hvis du modtager en ydelse af økonomisk værdi, og hvis det må anses som klart aftalt, at arveforskuddet skal trækkes fra din arv. Hvis du som arving har modtaget et arveforskud, der er større end den arv, som du skulle have haft ved opgørelsen af boet, så skal du ikke betale forskuddet tilbage – medmindre du har forpligtet dig til det.

Skatte- og afgiftsmæssigt betragtes arveforskud som en gave, og derfor skal der betales gaveafgift, hvis du giver mere end 68.700 kr. i gave om året til børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre. For børn, børnebørn, forældre og bofælle er afgiften af det resterende beløb over 68.700 kr. 15%.  For bedsteforældre og stedforældre er afgiften af det resterende beløb over 68.700 kr. på 36,25%. Det afgiftsfrie beløb for svigerbørn er 24.000 kr. Gaver til andre – fx søskende – skal modtageren skrive på sin årsopgørelse og betale personlig indkomstskat af. Ægtefæller kan frit give gaver til hinanden uden gaveafgift.

Reglerne for arv, arveforskud og afgifter kan være lidt indviklede. Så det kan være en god idé at kontakte en dygtig advokat med speciale i arveret, hvis du har en formue og ønsker at give dine børn eller andre pengegaver eller forskud på arv. Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med at forstå reglerne og finde frem til den rigtige løsning sammen med dig.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​