Behandlingsudgifter

Behandlingsudgifter erstatning

Helbredelsesudgifter eller behandlingsudgifter dækker over udgifter til rimelige og nødvendige foranstaltninger, der har til formål at gøre skadelidte rask, eller som har en forbindelse til skadelidtes helbredelse. Man kan i en række tilfælde søge om erstatning for behandlingsudgifter, men man kan eksempelvis ikke kan få erstattet sine udgifter til smertestillende medicin, da formålet hermed alene er at lindre skadelidtes smerter.

Der er tre betingelser, som alle skal være opfyldte, før skadelidte kan kræve erstatning for helbredsudgifter eller behandlingsudgifter. Betingelserne er følgende:

• Skadelidte skal selv have afholdt udgiften – det vil sige have lidt et økonomisk tab.
• Udgiften skal være afholdt i et forsøg på at helbrede skadelidte.
• Udgiften skal have været rimelig og nødvendig under de konkrete omstændigheder.

Man kan kræve erstatning for behandlingsudgifter eller helbredelsesudgifter, indtil skadelidtes tilstand ikke kan forventes at blive bedre gennem yderligere behandling. Ofte vil det tidspunkt være sammenfaldende med det tidspunkt, hvor man har fastsat varigt mén, idet erstatning for helbredelsesudgifter herefter ikke længere kan anses for nødvendigt. Dog vil skadelidte efter det tidspunkt i mange tilfælde kunne kræve helbredelsesudgifter dækket som såkaldt ”andet tab”. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma hvis du ønsker hjælp til at søge erstatning for behandlingsudgifter eller helbredsudgifter. Vi kender alle reglerne for behandlingsudgifter, erstatning og kan svare på alle dine spørgsmål.

Man kan kræve erstatning for udgifter til medicin, proteser, særligt fodtøj og mange andre ting, hvis udgifterne er rimelige. Man kan også kræve erstatning, selvom udstyret udelukkende er af kosmetiske hensyn. Det eneste krav er, at betingelserne for at kræve erstatning er til stede. Det er en god idé altid at gemme sine kvitteringer til medicin og lignende, da det gør det nemmere at bevise, hvor meget man præcist har brugt på behandlingsudgifter.

Hvis man som skadelidte vælger at blive behandlet på en privatklinik eller et privathospital, kan man ikke kræve udgifterne hertil dækket, hvis man kunne have opnået den samme behandling gratis i et offentligt regi. Det skyldes, at der gælder en tabsbegrænsningspligt, så den skadelidte har pligt til at begrænse sit tab så meget som muligt.

Man kan nogle gange kræve sine transportomkostninger til og fra et hospital dækket. Man kan også i visse tilfælde få udgifter til nære slægtninges sygebesøg erstattet. Det ses oftest i situationer, hvor forældre skal besøge deres tilskadekomne børn, men også ægtefæller kan kræve transportudgifter erstattet. Man kan kun kan få erstattet taxakørsel, hvis man ikke kan anvende offentlig transport i form af bus, tog eller egen bil.

Man kan i visse situationer kan kræve udgifter til lægeattester erstattet. Hvis man efter sagens anlæggelse har indhentet en lægeattest til brug for erstatningssagen om fx skadens art, behandling, méngraden eller opgørelse af erhvervsevnetab, kan man ikke kræve denne erstattet, da det hører under omkostningerne i sagen, og derfor ikke kan gøres gældende som en selvstændig erstatningspost. Har man derimod indhentet lægeattesten forinden sagens anlæggelse, kan man kræve erstatning. Man kan også kræve omkostninger til afværgelse af personskade erstattet, hvis omkostningerne har været fornuftige og må betales, selvom redningsaktionen er mislykket, eller når personskaden ikke ville have medført et økonomisk tab, der overstiger omkostningerne til redningsaktionen. Endelig, kan man også i visse tilfælde kræve erstatning for udgifterne til revalidering. Nikolajsen Advokatfirma hjælper dig gerne i din sag om erstatning af behandlingsudgifter, og vi svarer på alle dine spørgsmål om, hvilke behandlingsudgifter, du kan få erstattet etc.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​