Børnebidrag

Skal jeg betale børnepenge, når jeg er blevet skilt?

Et af de centrale spørgsmål i forbindelse med skilsmisse, er spørgsmålet om børnebidrag, eller ”børnepenge” som det ofte kaldes i folkemunde. Hvert år er uenighed om børnepenge i forbindelse med skilsmisse årsag til mange parter må mødes i Familieretshuset, som er den myndighed, der kan fastsætte børnebidrag.
Det er ikke et krav at Familieretshuset involveres i spørgsmålet om børnebidrag. Det står forældrene frit for indbyrdes at aftale, hvor meget der skal betales i børnebidrag. Af bevismæssige hensyn bør aftalen dog altid være skriftlig. Familieretshusets hjemmeside rummer en blanket, om parterne kan anvende til at få nedskrevet jeres egen bidragsaftale, og det må anbefales at anvende den, da aftalen rummer en række standardbestemmelser om, hvordan aftalen håndhæves og også om hvordan aftalen klan ændres, hvis ændrede forhold gør, at aftalen ikke længere er rimelig.
Hvis I ikke selv kan nå til enighed om en aftale, kan bopælsforælderen anmode Familieretshuset om at fastsætte et passende bidrag. Familieretshuset vil altid som minimum fastsætte bidraget til det såkaldte normalbidrag, som i 2020 udgør kr. 1.415 pr måned.
Udover det almindelige bidrag, findes der en række særlige bidrag, som bopælsforælderen kan ansøge om. Det mest kendte er uden tvivl konfirmationsbidrag, men der findes også andre bidrag, som kan bevilges efter ansøgning.
De betalte bidrag og børnepenge anses som forsørgelsesgrundlag for barnet. Det indebærer, at bidragsbetaleren har ret til at trække betalingerne fra i skat. Til gengæld beskattes bidraget hos barnet.

I ligestillingens navn vil vi for god ordens skyld lige indlede med at fastslå, at der også findes masser af sager, hvor mor ikke betaler bidrag. På dette område er der i store træk opnået ligestilling mellem kønnene.
Børnebidragets formål er at betale for barnets forsørgelse. Derfor er det selvfølgelig en alvorlig sag, hvis bidraget ikke betales. Den forælder som har barnet boende har måske ikke muligheden for at udrede de ekstra penge af privatøkonomien, og de manglende børnepenge vil derfor straks gå ud over barnet. Ofte skyldes manglende betaling af børnepenge, at den ene part er bitter over sin skilsmisse, men manglende betaling rammer kun barnet.
Af samme årsag er lovgivningen da også ret streng på området.

Såfremt en forælder nægter at betale børnebidrag, kan den forælder som forsørger barnet henvende sig til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark lægger pengene ud for normalbidraget og opkræver dem efterfølgende fra den forælder, som nægter at betale. I praksis står Gældsstyrelsen for opkrævningen.
Er forælderen på grund af høj indtægt blevet pålagt at betale et højere bidrag end normalbidraget, lægger Udbetaling Danmark IKKE ud for dette ekstra børnebidrag. Myndighederne er dog behjælpelige med også at inddrive det forhøjede bidragsbeløb.
Børnebidraget skal erlægges til og med den måned, hvor barnet fylder 18 år. Er barnet under uddannelse, kan en forælder med god indtægt blive pålagt at udrede et uddannelsesbidrag, som maximalt løber til barnet fylder 24 år. For god ordens skyld nævnes, at uddannelsesbidrag fastsættes under hensyntagen til barnets egen økonomi, hvilket indebærer at hvis barnet selv har indtægter (eksempelvis SU) skal disse modregnes i uddannelsesbidraget.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​