Byggesager

Advokat - byggesager

Har du gang i et byggeprojekt, kræver det præcise aftaler, der skaber klarhed over dine og de øvrige parters pligter og rettigheder. En god entreprise- og rådgiveraftale minimerer risikoen for tvister og beskriver, hvordan eventuelle konflikter skal håndteres. Hos Nikolajsen Advokatfirma hjælper vi dig med byggesager fra start til slut, og sørger undervejs for at give dig en jordnær og skarp rådgivning. Kontakt os for en uforpligtende vurdering af din byggesag, hvor vi også kan svare på alle dine spørgsmål som fx: Hvad er en byggesag? Advokat byggesager – hvor finder jeg den bedste? Hvordan griber man en byggesag an?

Når man ansøger en kommune om en byggetilladelse, medfører det, at der oprettes en byggesag. Der oprettes en byggesag i alt fra nybyggeri til renovering, og det er vigtigt, at man sørger for, at sagen er nøjagtig og veldokumenteret. Formålet med en byggesag er oftest at opnå en byggetilladelse, så man har tilladelse fra kommunen til at foretage det planlagte byggeri. Du kan med stor fordel kontakt en advokat med speciale i byggesager, hvis du overvejer et nybyggeri eller renovering.

Når et byggeri er i gang er der oftest forskellige parter, der er en del af byggesagen. For det meste er de vigtigste parter i en byggesag bygherren og entreprenøren. Bygherren er en fysisk eller juridisk person, der ønsker, at et byggeri skal udføres. Bygherren er også den, der betaler for byggesagen. Bygherren skal sørge for at overholde regler og pligter undervejs i byggesagen – fx skal bygherren sikre sig, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt. Bygherrens rolle og pligter afhænger af, om der er tale om fagentreprise, hovedentreprise eller totalentreprise. Der er også ofte en entreprenør i en byggesag. Entreprenøren en fysisk person eller et firma, og det er entreprenøren, der udfører entreprisen for bygherren. Der findes mange forskellige slags entreprenører, og valget af entreprenør afhænger af, hvilket fagområde entreprenøren skal være specialiseret inden for.

Det er et krav, at man har fået en byggetilladelse, inden man påbegynder et byggeri. Hvis man påbegynder byggeriet, eller hvis man udfører byggeriet anderledes end det, man har fået en byggetilladelse til, er byggeriet ulovligt. Sker dette – skal byggeriet lovliggøres. Man lovliggør byggeriet ved at indhente en byggetilladelse eller ændrer byggeriet, så det er overensstemmende med den byggetilladelse, man allerede har fået. Sker dette ikke, kan man risikere, at man bliver bedt om at fjerne byggeriet igen, eller man bliver pålagt at ændre byggeriet, så det er i overensstemmelse med reglerne på området.

Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, hvori byggelovens krav og regler bliver uddybet og konkretiseret. Byggereglementet bliver løbende ændret. Når kommunen skal behandle en anmodning om en byggetilladelse, vil anmodningen blive behandlet efter bygningsreglementet. Bygningsreglementet bidrager til, at byggerier bliver udført i overensstemmelse med krav til blandt andet energi, sikkerhed og sundhed. Bygningsreglementet indeholder blandt andet krav til konstruktion af byggerier, brandforhold samt den maksimale bebyggelsesprocent for byggegrunden.

Byggeri, renovering og ansøgning om byggetilladelser kan være komplekse områder, som du kan få professionel støtte og hjælpe til hos Nikolajsen Advokatfirma. Kontakt os og få en dygtig advokat med speciale i byggesager ved din side, så du er sikker på, at dit projekt og din byggesag får de bedst mulige betingelser for at blive gennemført uden forsinkelser og problemer.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​