Deling af indbo

Deling af indbo

Som udgangspunkt deles værdien af indboet ligeligt mellem ægtefællerne. Dette skyldtes, at man i et ægteskab har formuefællesskab, medmindre andet er aftalt herom. Når man bliver separeret eller skilt ophører formuefællesskabet, og man skal dele værdien af fællesboet. Man har dog ret til forud for delingen af fællesboet at udtager aktiver, der udelukkende tjener til en ægtefælles personlige brug. Dette omfatter også aktiver, som man ikke selv ejer, men som tilhører den anden ægtefælles delingsformue. Eksempler på genstande, der udelukkende tjener til personligt brug, kan eksempelvis være beklædningsgenstande, smykker eller lignende.

Hver af ægtefællerne er berettiget til på skiftet at kræve boets ejendele udlagt efter vurdering. Denne ret gælder også for ejendele, der tilhører den anden ægtefælle. Hvis begge ægtefæller ønsker at få det samme aktiv udlagt, har den ægtefælle, der ejer aktivet, fortrinsret. Kan man ikke fastslå, hvem ægtefællerne der ejer aktivet, eller ejes det i sameje, kan man aftale, at man afgør, hvem der kan få aktivet udlagt ved lodtrækning. Imidlertid skal det nævnes, at en ægtefælle ved visse aktiver kan udtage dette, selvom det tilhører den anden ægtefælle, og denne ønsker at få det udlagt, herunder eksempelvis ved indbo i det fælles hjem og fritidsbolig.

Ægtefællerne har fortrinsret til at beholde de aktiver, som de hver især ejer. Derfor vil aktiver man har modtaget i gave, arv eller selv har købt som udgangspunkt kunne beholdes af den ægtefælle, som aktivet tilhører. Såfremt man har modtaget fælles gaver, vil den ægtefælle, som har det tætteste forhold til gavegiverne, have fortrinsret til at beholde gaven. Således kan man beholde gaver, man eksempelvis har modtaget fra sin familie, selvom gaven var til begge ægtefæller.

Der er nogle undtagelser til førnævnte udgangspunkt om, at den ægtefælle der ejer aktivet, får lov til at beholde det. Disse undtagelser medfører en ret til krydsende udtagelse, dvs. at man under særlige omstændigheder har ret til at udtage aktiver til sig selv, selvom disse ejes alene af den anden ægtefælle. Den første undtagelse vedrører arbejdsredskaber og erhvervsgenstande, hvor man har ret til at udtage disse, hvis de har en væsentlig betydning for fortsættelsen af den pågældende ægtefælles erhverv.
Det kan eksempelvis være, at man i som led i sit erhverv bruger noget bestemt værktøj. Dernæst har man ret til at udtage indbo, hvis det skønnes rimeligt i forhold til at opretholde hjemmet. Det betyder, at den ene ægtefælle ikke kan efterlades uden noget som helst indbo, selvom alt indboet er købt af den anden ægtefælle. Endelig, kan man udtage indbo, der tjener til en ægtefælles særlige behov. Det kan eksempelvis være, at en ægtefælle har behov for noget af indboet på grund af et handicap.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​