Dødsgaver

Hvad er dødsgaver?

Så længe du er i live, kan du frit råde over din formue og give gaver til dem, du vil. Der gælder dog særlige regler for gaver, der gives i forbindelse med en nært forestående død, og gaver som ikke kan gøres gældende så længe giveren lever. Gaver der gives i levende live, men som er beregnet til først at blive opfyldt ved giverens død, kaldes dødgaver. Dødsgaver minder meget om, hvad man normalt ville bestemme i et testamente. Derfor er dødsgaver kun gyldige, hvis de opfylder formkravene til et testamente. Hvis ikke dødsgaven opfylder kravene, som man stiller til et testamente, så vil dødsgaven kunne omstødes.

Hvis du ønsker, at bestemte ejendele eller beløb skal tilfalde en bestemt arving efter din død, så skal du oprette et testamente. Ellers må du give gaven, mens du er i live. Det går ikke, at du giver en gave, og samtidig forbeholder dig brugsretten til dét, du har givet i gave. Dette ville blive betragtet som en dødsgave. Hvis gaven skal betragtes som en gyldig livsgave er det altså vigtigt, at det er tydeligt, at genstanden reelt er overdraget, og du ikke længere bruger den. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma, hvis du har brug for juridisk rådgivning om testamenter, dødsgaver, dødslejegaver, nødtestamenter eller reglerne for dødsgaver.

Gaver, der gives ved nært forestående død, kaldes for dødslejegaver. Gaver der gives på et tidspunkt, hvor døden må anses som nært forestående og den døende er klar over dette, er også underlagt reglerne om testamente. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om sædvanlige gaver. Reglen betyder, at man vil lave en konkret vurdering, om hvorvidt døden er nært forestående, og om gavegiveren er klar over dette. Hvis det kan bevises, at disse betingelser er opfyldt, så vil gaven være ugyldig og kunne omstødes. Hvis der er tale om en sædvanlig gave – f.eks. konfirmationsgaver og fødselsdagsgaver – så vil disse gaver ikke være ugyldige, medmindre gaven må ses som usædvanlig i forhold til gavegivers økonomi.
Hvis gavegiver normalt giver gaver af samme størrelse, så ville disse gaver også anses som sædvanlige gaver – selv hvis gaven ikke er til en bestemt lejlighed.  I visse tilfælde ville det være muligt at lave et såkaldt nødtestamente, hvor gavegiver har mulighed for at ændre sin sidste vilje, hvis det er dét vedkommende ønsker.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​