Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikring

For mange mennesker er køb af fast ejendom forbundet med en vis usikkerhed eller utryghed. Hvad kan der gå galt? Kan der være fejl og mangler? Hvad med alle de ting, I ikke har opdaget. Det er en rigtig god idé at tegne en såkaldt ejerskifteforsikring, når du køber fast ejendom. En ejerskifteforsikring gør det muligt at købe en fast ejendom med ro i maven. Er du i gang med at investere i fast ejendom, er det en god idé for dig, at du tidligt i forløbet inddrager Nikolajsen Advokatfirma. Vi har års erfaring som boligadvokat og kan hjælpe dig med spørgsmål om fx ejerskifteforsikring, og svare dig på dine spørgsmål som fx:

  • Hvad er en ejerskifteforsikring?
  • Hvad dækker en ejerskifteforsikring
  • Ejerskifteforsikring pris – hvem kan hjælpe mig?
  • Ejerskifteforsikring advokat – hvor finder jeg den rette?

En ejerskifteforsikring skal ifølge lovgivning dække alle en ejendoms væsentlige skader og ulovlige installationer, der ikke fremgår af tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten. En ejerskifteforsikring dækker installationer, der enten er ulovlige eller ikke virker. En ejerskifteforsikring dækker også forhold, der medfører væsentlig risiko for skader på ejendommen. Endelig dækker en ejerskifteforsikring desuden mangelfulde forhold, der nedsætter ejendommens værdi eller dens brugbarhed i væsentlig grad sammenlignet med tilsvarende huse.

Desværre er det ikke alle forhold, skader og mangler ved ejendommen, en almindelig ejerskifteforsikring dækker. Forhold, som er typiske for en bestemt slags fast ejendom, er ikke dækket af en ejerskifteforsikring. Et ældre hus vil fx ofte vil have en fugtig kælder.

En ejerskifteforsikring dækker heller ikke forhold, der skyldes ejendommens alder og almindelige slid. Man kan heller ikke få dækket forhold, der betyder, at man alligevel ikke kan anvende et bestemt rum til det, man havde forventet ved købet. Din ejerskifteforsikring dækker ikke forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, fordi man i så fald har haft viden om forholdet, inden man købte ejendommen. Forhold der opstår efter overtagelsen af den faste ejendom, er heller ikke er dækket af en ejerskifteforsikring. Tegner man en såkaldt udvidet ejerskifteforsikring, kan man få dækket flere forhold end den almindelige ejerskifteforsikring – fx ulovlige stik- og kloakledninger samt forurening af grunden.

Hvis du tegner en almindelig ejerskifteforsikring, vil den typisk gælde i en periode på fem år. Man har dog også mulighed for at tegne en udvidet ejerskifteforsikring, som gælder i en længere periode på 10 år. En ejerskifteforsikring træder i kraft den dag, hvor enten tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten er udarbejdet. Hvis du ønsker at tegne en ejerskifteforsikring, er det vigtigt, at du gør det, inden du overtager nøglerne til ejendommen. Man har ikke mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring efterfølgende.

Har du spørgsmål som: Ejerskifte advokat – hvor får jeg hjælp? Eller ejerskifteforsikring pris – hvad koster en ejerskifteforsikring? Tøv ikke med at kontakt Nikolajsen Advokatfirma. Som erfaren boligadvokat hjælper vi dig videre.

Ved køb af en ejendom er sælgeren forpligtet til at give køberen et tilbud på en ejerskifteforsikring. Sælgeren er også forpligtet til at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikring. Køberen er ikke forpligtet til at acceptere den tilbudte ejerskifteforsikring, og kan vælge at tegne en anden selv.

Vær opmærksom på, at der er en selvrisiko ved ejerskifteforsikringer. Tidligere var selvrisikoen ret høj og kunne løbe op i 10.000 – 20.000 kroner per skade ved den faste ejendom. Selvrisikoen er dog ikke længere så høj, da den per 1. maj 2012 er fastsat til højest 5.000 kroner per skade. Har du spørgsmål som: Ejerskifte advokat – hvem kan hjælpe? Eller ejerskifteforsikring pris – hvad koster en ejerskifteforsikring, og hvad er selvrisikoen. Kontakt os hos Nikolajsen Advokatfirma. Som erfaren boligadvokat hjælper vi dig gerne med alle dine spørgsmål.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​