Forældelse

Hvad betyder forældelse ved personskade?

Man kan fortabe retten til at gøre et krav gældende, hvis kravet ikke er blevet rejst inden for et nærmere bestemt tidsrums udløb. I disse tilfælde er der tale om forældelse. Det er derfor meget vigtigt, at man sørger for at få rejst sit krav, inden forældelsesfristen udløber. Hvor lang forældelsesfristen er, afhænger af, hvilken type krav der er tale om. Forældelseslovens udgangspunkt er, at der gælder en forældelsesfrist på tre år. Derudover gælder der en absolut frist på 30 år for alle type sager, og når den er udløbet, er det ikke muligt at gøre kravet gældende. Kontakt Nikolajsen advokatfirma, hvis du er i tvivl om forældes fristen på en personskade. Vi kan svare på alle de spørgsmål du har om fx forældelse, forældelse personskade, og hvad forældelsesloven betyder for netop din sag.

Forældelsesfristen for erstatningskrav er som hovedregel tre år efter, at ulykken er sket. Er der derimod tale om arbejdsulykker, er forældelsesfristen fem år efter skadens indtræden. Det er dermed ikke et krav, at man anmelder en skade straks, men det må dog stærkt anbefales, at man gør dette for at undgå risikoen for at fortabe sin ret til erstatning.

Har du været udsat for en personskade, kan der tilstøde senfølger eller forværring af personskaden, som man ikke kan forudse. Det betyder måske, at man som skadelidte ikke kan rejse et erstatningskrav inden for de normale tidsfrister, idet forværringen ikke var indtrådt på tidspunktet for den oprindelige skades indtræden. I sådanne tilfælde vil forældelsesfristen derfor tidligst regnes fra tidspunktet for forværringens eller senfølgens begyndelse.

Hvis skadevolder og skadelidte stadig forhandler om kravet, eller hvis parterne afventer vurderinger, der kan bidrage til sagens oplysning, vil det være problematisk, hvis forældelsesfristen for personskadeerstatningen udløb i mellemtiden. Derfor er det i Forældelsesloven blevet bestemt, at forældelsen tidligst indtræder et år efter, at forhandlingerne er afsluttet, eller afgørelsen er truffet, hvis sagen er indbragt for en myndighed, eller hvis parterne forhandler grundet uenighed om kravet, og udfaldet af har betydning for sagen. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din sag om personskade er forældet, eller hvis du har andre spørgsmål om personskadeerstatningskrav.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​