Forældremyndighed

Advokat hjælp i sager om forældremyndighed

Hvert år hjælper Nikolajsen Advokatfirma et stort antal klienter i sager om forældremyndighed. Efter et brud kan det svært at samarbejde med den anden forælder omkring barnet, og det manglende samarbejde fører ofte til ønsker om at ophæve den fælles forældremyndighed.

Spørgsmål om forældremyndighed reguleres af Forældreansvarsloven. I den nuværende lovgivning er udgangspunktet at forældrene har fælles forældremyndighed, også efter et brud. Parterne skal således samarbejde med hinanden til barnets bedste. Fælles forældremyndighed sikrer begge forældre en række rettigheder.

Forældreansvarsloven rummer ikke en udtømmende liste over hvilke forhold, der kræver enighed mellem forældrene. Lovens §3 fastslår dog at ”væsentlige beslutninger” kræver enighed hos indehaverne af den fælles forældremyndighed. Som eksempler kan nævnes, at den ene part ikke alene kan ændre barnets navn, iværksætte større lægelige behandlinger eller rejse ud af landet (heller ikke til Grønland og Færøerne) med barnet.
Den fælles forældremyndighed er som sagt udgangspunktet, og det er en god ting, hvis forældrene i enighed kan træffe beslutninger om barnet. Desværre er det ikke altid en mulighed.

Såfremt det ikke er muligt for forældrene at samarbejde til barnets bedste, rummer Forældreansvarsloven en mulighed for at ophæve den fælles forældremyndighed. Ophævelse af den fælles forældremyndighed kan ske ved aftale, men sker i de fleste tilfælde ved dom. Det er derfor en god ide at have din advokat med på sidelinjen allerede når du beslutter dig for at ansøge om fuld forældremyndighed.
Det er ikke usædvanligt, at parterne kan have svært ved at tale sammen efter skilsmisse eller brud i parforholdet. At parterne har svært ved at tale sammen i kølvandet på bruddet, er dog ikke tilstrækkeligt til at udløse fuld forældremyndighed. Den fælles forældremyndighed ophæveskun, hvis den ene part godtgør et reelt behov herfor. Det kan fx være i situationer, hvor den anden part nægter at medvirke til beslutninger, gør sig ukontaktbar eller måske ligefrem undlader at deltage i beslutninger om barnet. Som tommelfingerregel kan man sige, at det skal gøre en positiv forskel i barnets hverdag og for barnets forhold, hvis der skal være grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed.
Såfremt du ønsker den fælles forældremyndighed ophævet, indledes sagen ved Familieretshuset (i gamle dage kaldet Statsforvaltningen). Familieretshuset vil så indkalde jer til et forligsmøde, hvor I gerne må medbringe advokat bistand. Såfremt der ikke opnås aftale om forældremyndigheden på mødet i Familieretshuset, afgøres sagen i retten.

Såfremt du opfylder de økonomiske betingelser herfor, kan der ansøges om fri proces til sagens behandling ved retten. Derved skal du ikke selv betale for vores advokat bistand i retten.
Kontakt os gerne allerede i dag, hvis du har brug for en advokat til en sag om forældremyndighed, så giver vi gerne en uforpligtende vurdering af din sag.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​