Forbrugsudgifter

FORBRUGSUDGIFTER

Noget af det, som ofte er specificeret i lejekontrakten, er forbrugsudgifter i forhold til hvem, der står for at levere vand, el og varme, og, hvem lejer så i givet fald skal betale til. Oftest vil det være sådan, at man som lejer enten betaler a conto, afregner direkte med forsyningsselskabet eller også er forbruget indregnet i ens husleje. Hvilken af disse 3 måder, du i dit lejemål betaler i henhold til, står i lejekontraktens §5, hvorfor det, at læse denne bestemmelse er et godt sted at starte.

​I tilfælde af, at man efter sin lejekontrakt er pålagt at betale for sit forbrug via a conto-betalinger, er det udlejeren, man hver måned betaler til, hvorved udlejer så afregner videre til det pågældende forsyningsselskab. Det er dog en betingelse, at der er opstillet særskilte målere i de enkelte lejemål, så man som lejer har mulighed for at dokumentere, hvor meget hver enkelt lejlighed har i forbrug særskilt fra resten af bygningen. I pr praksis findes der flere tilfælde, hvor en ejer af en ejendom ikke har opstillet særskilte målere, og derfor har uberettiget har opkrævet acontobetalinger ved at dividere bygningens samlede forbrug med antal lejligheder.

​Lejere der opkræves betaling via acontobetalinger, er forpligtet til at modtage et forbrugsregnskab én gang årligt. Her opgøres lejerens faktiske forbrug på baggrund af de individuelle målere, med de samlede acontobetalinger, lejer har foretaget sig i løbet af regnskabsåret. I tilfælde af, at der er en difference mellem de to beløb, hvilket der oftest er i praksis, kan lejer kræve merbetalingen tilbagebetalt eller udlejer kan kæve en eventuel efterbetaling i tilfælde af, at lejer ikke har betalt nok i perioden.

​Da acontobetalinger er udlejers beregning af det forventede forbrug i lejemålet, kan der som fastslået ovenover være en difference. I tilfælde af, at der er en stor afvigelse mellem den betalte aconto og det faktiske forbrug, kan betalingen justeres, så den er mere proportional i det enkelte lejemål. Dette forudsætter dog, at udlejer har varslet ændringen 6 uger i forvejen.

​Forbrug kan i henhold tik lejelovens regler også inkluderes i huslejen. Det er dog sjældent tilfældet, da udlejer kan risikere, at det faktiske forbrug er væsentlige højere end, hvad der er indregnet i huslejen. Her kan der nemlig ikke komme en efterregning, hvorfor udlejer dermed står med en regning, han selv hæfter for. Det samme gælder dog omvendt, hvor lejer ikke har mulighed for at få tilbagebetalt eventuelt overskydende penge i tilfælde af, at lejer ikke har haft et forbrug, der modsvarer aconto indbetalingen..

​I tilfælde af, at der i lejekontraktens § 5 er krydset nej til, at udlejeren leverer varme, vand eller el, kan lejeren indgå en selvstændig aftale med forsyningsselskabet. Det sker dog sjældent, da det vil betyde, at lejer er forpligtet direkte overfor forsyningsselskabet, hvorfor forsyningsselskabet vil stille skærpede krav for, at en sådan hæftelse kan ske.

KONTAKT OS OG FÅ HJÆLP TIL DIN SAG

Har du spørgsmål eller har du bare brug for et uforpligtende råd vedrørende dit forbrugsregnskab, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 70 71 12 eller pr. email: info@nikolajsen.nu.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​