Forenklet privat skifte

FORENKLET PRIVAT SKIFTE

Et forenklet privat skifte er et privat skifte, hvor der ikke skal indleveres boopgørelse til skifteretten, hvilket betyder, at dødsboskiftet kan afsluttes meget hurtigt.
Der findes 2 varianter af forenklet privat skifte. Dødsboer, hvor en længstlevende ikke er eneste arving og dødsboer, hvor længstlevende er eneste arving.

LÆNGSTLEVENDE ER IKKE ENEARVING

For at et dødsbo efter anmodning fra arvingerne kan udleveres til forenklet privat skifte skal følgende 7 betingelser være opfyldt:
1. Der skal ikke betales bo- eller tillægsafgift i dødsboet,
2. Ingen af arvingerne må være repræsenteret ved værge
3. Der må ikke være legatarer,
4. Dødsboet må ikke være skattepligtigt,
5. Afdøde må ikke have drevet selvstændig erhvervsvirksomhed,
6. Der må ikke være aktiver i dødsboet, som er skattemæssigt af- eller nedskrivningsberettiget,
7. Der skal indleveres åbningsstatus

Kan de 7 betingelser opfyldes, skal arvingerne udstede proklama, og angive en person, til hvem henvendelser i dødsboet kan ske til.

LÆNGSTLEVENDE ER ENEARVING

Et dødsbo kan endvidere udleveret til forenklet privat skifte, hvis den afdøde var gift, og den længstlevende ægtefælle er eneste arving i dødsboet, samt den længstlevende ægtefælle anmoder herom.

Det kræves yderligere, at der ikke må være legatarer i dødsboet og at længstlevende ægtefælle indtræder i afdødes skattemæssige stilling.

Efter udlevering af et dødsbo til forenklet privat skifte til den længstlevende som eneste arving, bliver den længstlevende ægtefælle forpligtet til at indgive åbningsstatus senest 6 måneder efter dødsboets udlevering.

KONTAKT ADVOKAT MED SPECIALE I FORENKLET PRIVART SKIFTE AF DØDBO

Har du brug for rådgivning, om du kan få et dødsbo udlagt til forenklet privat skifte, skal du være velkommen til at kontakte Nikolajsen Advokatfirma for et gratis og uforpligtende råd. Hos Nikolajsen Advokatfirma har vi advokater med speciale i dødsbobehandling, herunder forenklet privat skifte.

Du kan træffe os på telefon  +45 70 70 71 12  eller pr. E-mail: info@nikolajsen.nu .

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​