Forsøgertabserstatning

Hvad er forsøgertabserstatning?

Forsørgertabserstatning betegner den erstatning, som man har ret til, når man er efterladt til en afdød, som har fungeret som den efterladtes forsørger. Har du spørgsmål til reglerne for forsørgertabserstatning, så kontakt Nikolajsen Advokatfirma. Vi har lang erfaring inden for personskadeerstatning og herunder også reglerne for erstatning for forsørgertab, vi hjælper jer videre og ser på jeres muligheder.

Ægtefæller og samlevere til en afdød kan have ret til at modtage forsørgertabserstatning, hvis der foreligger et erstatningsgrundlag. Det er endda også muligt at få forsørgertabserstatning, hvis samlivet er ophørt. Her stilles der blot krav om, at man kan bevise, at samlivsophævelsen kun var midlertidig. Ved ægtefæller og samlevere stilles der ikke krav til, at det kan påvises, at der parterne faktisk har forsøget hinanden. Børn kan også have ret til forsørgerstabserstatning, hvis barnet enten er den afdøde persons biologiske, undfangede eller adopterede barn. Der stilles heller ikke her krav om, at det kan påvises, at forælderen faktisk har forsørget barnet. Også stedbørn og plejebørn kan være berettiget til forsørgertabserstatning, men det sker efter et andet regelsæt, og man vil ikke kunne opnå en særlig høj erstatning. Også andre efterladte kan være berettiget til forsørgertabserstatningen. Her stilles der imidlertid krav til, at man kan bevise, at en faktisk forsørgelse har fundet sted. Har du brug for juridisk hjælp til at søge om forsørgertabserstatning, så kontakt Nikolajsen Advokatfirma. vi hjælper jer videre og ser på jeres muligheder for at søge om erstatning for forsøgertab.

Når man skal fastsætte forsørgerstabserstatninger tages der udgangspunkt i, hvad den omkomne kunne have opnået ved fuldstændigt tab af erhvervsevnen – det vil sige et erhvervsevnetab på 100%. Når det er opgjort, fastsættes forsørgerstabserstatning til 30 % af den erstatning, som den afdøde ville have opnået ved et erhvervsevnetab på 100%. Dette betyder, at jo højere indtægt den afdøde havde, jo højere forsørgertabserstatning vil der kunne blive udbetalt. Man er berettiget til et erstatningsbeløb, der udgør et fastsat minimumsbeløb. Dette minimumsbeløb udgør 1.055.000 kroner i 2022. Den efterladte kan tillige få udbetalt et overgangsbeløb i visse tilfælde. Dette overgangsbeløb udgør 177.000 kroner i 2022. Overgangsbeløbet skal bidrage til at dække de uforudsete omkostninger, der er opstået i forbindelse med dødsfaldet, samt dække begravelsesudgifter.

Ved fastsættelse af det efterladte barns krav på forsørgertabserstatning fokuseres der på, hvor meget et forældrebidrag almindeligvis udgør. Ligesom ved en samlever/ægtefælles krav på erstatningen, skal man forhøje med en vis procentdel. Ved børn kan denne procentdel være enten 25, 50 eller 75%, og hvilken af de tre der skal tages udgangspunkt i, afhænger af den afdøde persons årlige indkomst. Var den afdøde person barnets eneste forsøger, bliver forældrebidraget fordoblet. Forsørgertabserstatningen til børn skal udbetales løbende, og bliver udbetalt, indtil barnet fylder 18 år.

Der er mulighed for at kræve udgifterne til den afdødes begravelse dækket. Det kan kræves af børn, samlevere og ægtefæller, men det kan også kræves af alle andre, der har betalt udgifterne til den afdødes begravelse. Det er alene begravelsesudgifter, som er rimelige, der kan kræves dækket. Der findes ikke et bestemt beløb, som man får udbetalt, men beløbet plejer almindeligvis at ligge på omkring 30.000 kroner. Hvis man får udbetalt et beløb, der skal dække begravelsesudgifterne, er der ikke mulighed for også at få udbetalt det ovennævnte overgangsbeløb på 177.000 kroner. Det skyldes, at udgifterne til begravelsen er omfattet af overgangsbeløbet. Der er ikke mulighed for at få dækket begravelsesudgifter, hvis man har en forsikring, der kan dække dem, eller hvis offentlig begravelseshjælp kan dække dem. Reglerne om forsørgertabserstatning kan være indviklede selv at finde rundt i. Det kan være en god idé at kontakte Nikolajsen Advokatfirma, så vi kan hjælpe med at søge om forsøgertabserstatningen, erstatning for udgifter til begravelse og andet, som I kan være berettiget til.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​