Fremgangsmåde ved separation og skilsmisse


Fremgangsmåde ved separation og skilsmisse

Ægtefæller, der ønsker separation eller skilsmisse, skal indgive en anmodning derom til Familieretshuset. Det koster 650 kroner at få behandlet en sag om separation eller skilsmisse hos Familieretshuset. Herefter bliver ægtefællerne indkaldt til vilkårsforhandling, hvis en 1) ægtefælle anmoder om det, 2) hvis betingelserne for at give bevilling ikke er opfyldt, eller 3) hvis Familieretshuset finder, at nogle særlige grunde taler for dette. Hvis man er enige, behøver man ikke at komme til vilkårsforhandling. Såfremt der skal holdes vilkårsforhandling hos Familieretshuset, koster det yderligere 1.630 kroner.
Vilkårsforhandlingen foregår i Familieretshuset, og vil ofte finde sted, hvis ægtefællerne er uenige om spørgsmålet om ægtefællebidrag, og/eller hvem der skal have lov til at fortsætte et eventuelt fælles lejemål af en lejlighed. Ved forhandlingen søger man at nå frem til enighed. Kan man nå frem til enighed ved mødet, kan man blive skilt eller separeret med det samme. Er man derimod fortsat uenige, bliver Familieretshuset nødt til at træffe afgørelse omkring de punkter, hvor ægtefællerne er uenige. Forinden Familieretshuset træffer afgørelse om de relevante punkter, vil parterne få mulighed for at komme med argumenter og eventuelle yderligere oplysninger.

Separation eller skilsmisse kan som nævnt gives ved Familieretshusets bevilling, hvis en række betingelser er opfyldt, herunder enighed om spørgsmålet om ægtefællebidrag og hvem der skal have lov til at fortsætte et eventuelt fælles lejemål af en lejlighed. Hvis ikke betingelserne for udstedelsen af bevilling er opfyldt, afsluttes sagen, uden at der meddeles bevilling til separation eller skilsmisse.

Herefter kan en af parterne inden for 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen anmode om, at sagen indbringes for retten. Såfremt klagen ikke afsendes inden for 4 uger, gælder afgørelsen. Familieretshuset kan også vælge at afslutte sagen og indbringe den for retten efter anmodning fra en part, hvis parterne har modtaget vejledning uden, at der kunne opnås enighed, eller hvis den anden part udebliver fra vilkårsforhandling trods to indkaldelser.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​