Genoptagelse

Genoptagelse af personskade

I visse tilfælde kan man genoptage en sag om personskade. En genoptagelse af en personskadesag kan blive aktuel, hvis der indtræder en helbredsmæssig forværring, som skadelidte ikke har kunnet forudse, og forværringen med overvejende sandsynlighed skyldes den personskade, man har pådraget sig. Personskadesagen kan desuden også genoptages, hvis der sker væsentlige ændringer af forholdene, som blev lagt til grund for den første afgørelse. Endelig, kan sagen om en personskade genoptages, hvis der sker en ændring af skadelidtes erhvervsmæssige forhold.
Et eksempel på en situation hvor du har mulighed for at genoptage en personskadesag er, hvis du efter sagens afgørelse fastholder dit arbejde men ender med ikke at kunne varetage arbejdet på grund af personskadens omfang. Sagen kan genoptages på dette grundlag, fordi der nu er behov for at afgøre spørgsmålet om tab af erhvervsevne.

 

Få juridisk hjælp til genoptagelse af personskadesag
Er du i en situation, hvor du ønsker at genoptage en sag om personskade? Eller er du i tvivl om, hvorvidt din personskadesag kan genoptages? Kontakt Nikolajsen Advokatfirma. Vi giver dig en gratis vurdering af din personskadesag og svarer på alle dine spørgsmål om reglerne for genoptagelse af personskadesager, personskadeerstatning osv.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​