Hvad skal man gøre, når man bliver udsat for en patientskade?

Hvad skal man gøre, når man bliver udsat for en patientskade?

Der forekommer desværre patientskader på næsten daglig basis, hvor skadernes omfang og alvorlighed naturligvis kan variere i de enkelte tilfælde. Fælles for langt de fleste patientskader er dog, at det er en svær og ærgerlig situation for den skadelidte at stå i. Det kan være meget svært for den skadelidte at komme på benene igen, herunder både fysisk og mentalt. Ligeledes kan det være svært for den skadelidte at finde rundt i de juridiske regler, der er gældende på området for patientskader. Det er netop denne problemstilling, som denne artikel vil belyse nærmere.

Hvad er en patientskade?
En patientskade foreligger, når man har pådraget sig en skade, mens man enten er til undersøgelse eller behandling i det danske sundhedsvæsen. En patientskade kan således foreligge, hvis man kommer til skade ved undersøgelse eller behandling hos eksempelvis en læge, ved en kiropraktor eller på hospitalet. Når man bruger udtrykket ”behandling” omfatter det både en reel behandling, manglende behandling og for sen behandling.

Hvordan bliver en patientskade vurderet?
Hvis du ønsker at få behandlet en sag om patientskade, skal den i første omgang anmeldes til og behandles af Patienterstatningen. Når Patienterstatningen skal vurdere din patientskade, er de forpligtet til at følge reglerne i klage – og erstatningsloven. En af de helt centrale regler i denne lov er den såkaldte specialistregel. Specialistreglen bestemmer, at Patienterstatningen skal indhente en second opinion fra en læge på det relevante område, som skal vurdere, om undersøgelsen eller behandlingen har været forsvarlig. Et andet eksempel på en helt central regel er rimelighedsreglen, hvorefter muligheden for at få erstatning for en patientskade bliver mindre, hvis man i forvejen er syg, da man i disse tilfælde må tåle mere som følge af sit sygdomsforløb end raske personer må tåle.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke får tilkendt ret til patientskadeerstatning, eller hvis jeg får tilkendt et for lavt erstatningsbeløb?
Hvis Patienterstatningen træffer en afgørelse, som du ikke er tilfreds med, har du mulighed for at indbringe sagen for Patientskadeankenævnet ved at anke Patienterstatningens afgørelse. Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal du sørge for at anke sagen indenfor en måned efter, at du har modtaget Patienterstatningens afgørelse. Du bør dog gøre dig nøje overvejelser, inden at du vælger at anke sagen. Du kan nemlig risikere, at Patientskadeankenævnet vælger at nedsætte den tilkendte erstatning, eller at det bliver vurderet, at du slet ikke har ret til at få tilkendt erstatning. Det er derfor særdeles anbefalelsesværdigt, at du rådfører dig med en erfaren erstatningsadvokat forinden, således at du herved sikrer dig, at du har en god sag.

Skal jeg overholde nogle frister i forbindelse med min patientskade?
Der gælder to frister inden for området for patientskader, herunder en relativ og en absolut frist. Det er meget vigtigt, at man er opmærksom på overholdelse af begge disse frister, da man ellers kan risikere, at man ikke kan gøre sit krav om patientskadeerstatning gældende.

Den relative frist medfører, at man skal sørge for at anmelde sin skade senest tre år fra det tidspunkt, hvor man opdager eller burde have opdaget skaden. Overholder man ikke denne frist, vil erstatningskravet bortfalde.

Derudover gælder der tillige en absolut frist på 10 år. Når en frist er absolut betyder det, at fristen ikke kan afbrydes eller annulleres. Dette medfører, at erstatningskravet vil bortfalde senest 10 år efter skaden – dette uanset om man har haft kendskab eller burde have haft kendskab til skaden.

Advokat til patientskadeerstatning
Har du brug for en erfaren advokat til din sag om patiensskade, skal du være velkommen til at kontakt Cathrine Svendsen, som kan være dig behjælpelig med at vurdere din patiensskade og hvorvidt der er behov for advokathjælp.

Henvendelser om erstatning efter patientskade eller vedrørende ovenstående kan rettes til Cathrine Svendsen, cathrine@nikolajsen.nu eller telefon 88 77 06 13.

Forfatter

  • Cathrine Svendsen arbejder som stud.jur på kontoret i Aalborg, hvor hun er alle advokaterne behjælpelige med deres sagsbehandling. Cathrine beskæftiger sig derfor med samtlige af de juridiske områder i privatretten, og har særligt erfaring inden for behandlingen af børne – og familiesager og personskadeerstatningssager. Herudover læser Cathrine til dagligt en kandidat i jura på Aalborg Universitet.

    Vis alle indlæg

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​