Køb af andelsbolig

Køb af andelsbolig

En andelsbolig er betegnelsen for et hus eller en lejlighed i en andelsboligforening. En andelsbolig er karakteriseret ved, at en andelshaver ejer en anpart af den pågældende forening og har brugsret over andelsboligen. Når man bliver ejer af en andelsbolig, bliver man derfor andelshaver, og deltager i det formuefællesskab, der sammen ejer ejendommen. Et boligfællesskab falder derfor altid inden for betegnelsen andelsbolig, hvis der er tilknyttet en forening, som man kan købe sig ind i. Overvejer du køb af andelsbolig er det vigtigt, at du kontakter en dygtig andelsbolig advokat, så du kan få den helt rigtige rådgivning. Hos Nikolajsen Advokatfirma er vores advokater erfarne eksperter i køb af andelsbolig, og vi hjælper dig med alle de spørgsmål og praktiske skridt, der skal tages ved køb af andelsbolig. Vi svarer dig på typiske spørgsmål som:

  • Hvad koster en andelsbolig advokat?
  • Advokat andelsbolig – hvem kan bedst hjælpe?
  • Hvad bør jeg være opmærksom på ved køb af andelsbolig
  • Hvad koster det en andelsbolig advokat?

Der findes særlige regler om, hvordan man fastsætter prisen på en andelsbolig, og hvilket beløb man maksimalt må kræve for en andelsbolig. Disse regler findes i Andelsboligloven. Der findes tre metoder for, hvordan man skal vurdere prisen på en andelsbolig. Det er op til den enkelte andelsforening at beslutte, hvilken af de tre metoder man gør brug af. De tre metoder er:

  1. Anskaffelsesprisen
  2. Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom (privat valuarvurdering)
  3. Den senest ansatte offentlige ejendomsværdi

Man fastsætter prisen tilsvarende til værdien af andelen i foreningens formue tillægger værdien af forbedringer i boligen samt værdien af det inventar, der er fast installeret i andelsboligen. Man må ikke må lave en handel med ’penge under bordet’, idet dette er ulovligt. Det betyder, at man ikke må kræve et for stort beløb, herunder eksempelvis ved at kræve betaling for inventar til en urealistisk høj pris.

Når man har fastsat prisen for andelsboligen, skal bestyrelsen i andelsforeningen godkende den. Bestyrelsen har beføjelse til at nedsætte prisen, hvis bestyrelsen mener, at prisen er fastsat for højt. Bestyrelsen skal også godkende den nye andelshaver. Det gælder dog ikke, når der er tale om en andelsbolig i en forening, der er under stiftelse. Her står det helt frit for sælgeren at fastsætte prisen og betingelserne for købet.
I sådanne situationer er det en god ide at søge juridisk rådgivning, da det kan være særdeles svært at gennemskue alle aspekter af den finansielle del af købsaftalen, hvis ikke man har erfaring med emnet. Overvejer du køb af andelsbolig, skal du være opmærksom på, at man er forpligtet til at betale en løbende boafgift. Dette betegnes også som husleje, som man hver måned betaler til andelsforeningen som ejer af en andelsbolig. Dette beløb dækker fx ejendomsskatter, afdrag på foreningens lån, vedligeholdelse og en række flere poster.

Ved køb af en andelsbolig skal man være opmærksom på, at der kan være flere risikofaktorer forbundet til købet.

  • For det første kan et fald i værdien af andelsboligforeningens ejendom, ofte medføre, at de enkelte andelsbeviser tillige vil falde i værdi. En lavere vurdering kan være yderst belastende for en andelsforening med en lav formue, hvis det medfører, at andelsforeningens gæld overstiger ejendommens værdi. Dette kan medføre, at andelsforeningen er nødsaget til at ændre vurderingsmetode af prisen, og dette kan betyde yderligere fald i andelsbevisets værdi.
  • Et fald i værdien af ejendommen kan medføre, at andelsforeningen hæver den månedlige afgift, og at man derfor er nødt til at afsætte flere penge hertil hver måned.
  • I værste fald kan andelsforeningen begæres konkurs, hvis boligafgiften stiger. Dette kan ske, hvis andelshaverne ikke har råd til at betale stigningerne, hvilket efterfølgende medfører, at andelsforeningen ikke kan betale sine forpligtelser til diverse institutter.

Man skal derfor være meget opmærksom på at sætte sig grundigt ind i andelsforeningens økonomiske forhold, inden man køber en andelsbolig, da der kan være væsentlige risikofaktorer forbundet hertil. Kontakt en dygtig andelsbolig advokat, hvis du overvejer køb af andelsbolig. Vi kender alle faldgruber og risici ved andelsboliger.

Køb af andelsbolig er ofte et billigere alternativ til andre ejerboliger. Samtidig er en andelsbolig et billigere alternativ at bo i, fordi man ikke skal betale ejendomsværdiskat, da man blot har en brugsret over andelsboligen og ikke et ejerskab. Det kan også være en fordel, at man indgår i et fællesskab i andelsforeningen og træffer beslutninger i fællesskab. Det kan nemlig bidrage til en følelse af sammenhold, og det kan også skabe et godt forhold til naboer.

Køb af andelsbolig kræver et stort økonomisk overblik, og man skal især være opmærksom på andelsforeningens økonomi og betingelserne i købsaftalen. Der er mange faldgruber ved køb af andelsbolig, som man skal være særligt opmærksom på. Man har fx ikke mulighed for at få et realkreditlån, fordi man ikke ejer andelsboligen. Har man ikke alle pengene til købet, må man derfor i stedet tage et banklån, der er dyrere end et realkreditlån. Du skal også være opmærksom på, at der er visse økonomiske koncepter og handler, som andelsboligforeninger ofte ikke vil tillade. Et eksempel på et sådant koncept kan være et forældrekøb. Søg råd hos Nikolajsen Advokatfirma, når du overvejer køb af andelsbolig eller andelslejlighed. Vi er din andelsbolig advokat, og her får du svar på alle dine spørgsmål, og vi råder dig om både fordele ved køb af andelsbolig, ulemper ved køb af andelsbolig og risici ved køb af andelsbolig.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​