Køb af ejerlejlighed

Køb af ejerlejlighed

Overvejer du køb af ejerlejlighed, er det meget vigtigt, at du har styr på de relevante regler og forhold, inden du kaster dig ud i købet. Reglerne for køb og salg af ejerlejligheder er ligeså komplekse som reglerne for køb og salg af anden fast ejendom, og det kan være svært at navigere rundt i disse juridiske forhold på egen hånd. Kontakt derfor en dygtig fast ejendom advokat, hvis du står over for køb af lejlighed. Hos Nikolajsen Advokatfirma er vi eksperter i køb af ejerlejligheder, og vi hjælper dig med alle de spørgsmål og praktiske skridt, der skal tages ved køb af lejlighed. Vi kan også svare på typiske spørgsmål som:

  • Hvad koster en fast ejendom advokat?
  • Advokat ejerlejlighed – hvem kan hjælpe?
  • Hvad bør jeg vide ved køb af ejerlejlighed?
  • Advokat ejerlejlighed – hvad koster det?

I nogle tilfælde bliver der i forbindelse med salget af en ejerlejlighed udarbejdet en skriftlig tilstandsrapport, hvor standen af ejendommen beskrives. En tilstandsrapport er særligt relevant, hvis der i forbindelse med køb af ejerlejlighed skal tegnes en ejerskifteforsikring, da en tilstandsrapport i sådanne situationer er nødvendig. Hvis der ikke er udarbejdet en tilstandsrapport i forbindelse med dit køb af ejerlejlighed, vil det være en meget god idé at få ejerlejligheden besigtiget af en byggesagkyndig. Det er vigtigt, fordi man som køber af en ejendom har en undersøgelsespligt. Undersøgelsespligten betyder, at man ikke har ret til at gøre fejl og mangler gældende,  som kunne have været opdaget ved en almindelig besigtigelse.

Det er vigtigt, at man sørger for at være meget grundig ved besigtigelse forud for køb af ejerlejlighed, så man ikke overser mangler og fejl, som burde være opdaget. Sådanne fejl og mangler kan nemlig ende med at blive dyre udgifter efter købet, hvis ikke de gøres gældende inden købet. Man bør ved besigtigelsen både sikre sig, at både synlige ting og skjulte ting er i orden. Man bør fx sikre sig, at elinstallationer og er lovlige. Man bør i det hele taget sikre sig, at hele bygningen er i orden, herunder også en eventuel elevator, trapper etc. Dette er nødvendigt, fordi man som lejlighedsejer er forpligtet til at betale for den generelle vedligeholdelse af bygningen.

Hos Nikolajsen Advokatfirma hjælper vi dig med alle faser ved køb af ejerlejlighed. Så kontakt os så tidligt i forløbet, som muligt, så vi er med dig hele vejen og kan støtte dig i dine overvejelser.

Når man skal købe eller sælge en ejerlejlighed, bør man tegne en ejerskifteforsikring, da den beskytter både køberen som sælgeren, og skal sikre dig at der ikke opstår komplikationer efter køb af ejerlejlighed – hverken af økonomisk eller juridisk art. Ønsker man at tegne en ejerskifteforsikring, er der dog visse krav, man skal være opmærksom på:

  • Det er for det første et krav, at der er udarbejdet en skriftlig tilstandsrapport
  • For det andet stilles der krav om, at der er udarbejdet en elinstallationsrapport
  • For det tredje skal sælgeren giver tilsagn om at betale halvdelen af ejerskifteforsikringen

Er disse krav opfyldt, er det således muligt at tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med køb af ejerlejlighed.

Rådfør dig altid med en bolighandel advokat, inden du endeligt indgår købsaftalen ved køb af lejlighed. En fast ejendom advokat kan hjælpe dig med at sikre, at du ikke snyder dig selv i forhold til købsaftalens vilkår. En god bolighandel er også med til at sikre dig,  at du ikke falder i de typiske faldgruber ved køb af lejlighed.

Som køber af en ejerlejlighed kan du have en fortrydelsesret, hvis man har indsæt et advokat- eller rådgiverforbehold i købsaftalen. Hvis man gør brug af denne mulighed, kan man fortryde handlen, hvis enten en boligadvokat eller -rådgiver finder problemer eller har anmærkninger i forhold til den indgåede aftale og handel. Hvis man gør brug af advokatforbehold, kan man ved køb af ejerlejlighed fortryde gratis.

Gør man ikke brug af et advokatforbehold, er man forpligtet til at betale 1% af købesummen, hvis man fortryder købet. Det er derfor værd at overveje at indskrive et sådant forbehold i købsaftalen – især hvis man er i tvivl om købet. Hos Nikolajsen Advokatfirma er vi specialister i at råde dig om køb af ejerlejlighed. Hos os får du en god og grundig rådgivning om alle købets faser og svar på alle dine spørgsmål om advokatforbehold, købsaftaler, prisen for en boligadvokat og meget mere.

Hvis du har købt en ejerlejlighed, kan det sagtens ske, at der er dele af lejligheden, som du ønsker at ændre og ombygge. Du ønsker måske at fjerne en væg, renovere badeværelset eller køkken. Som udgangspunkt har man ret til at lave nøjagtigt de samme ændringer, som man må som husejer. Man skal dog have for øje,  at det er nødvendigt at indhente en tilladelse fra eller informere ejerforeningen i den pågældende ejendom, inden du påbegynder ombygningen. Du bør også være opmærksom på, at en ejerforening ofte har taget stilling til, hvilke ændringer der er tilladt at foretage i bygningen. Hvis ejerforeningen ikke har taget særskilt stilling hertil, er det normalvedtægten for ejerlejligheder, som finder anvendelse på forholdet. I medfør af normalvedtægten, er den eneste begrænsning i retten til ombygning, at man skal indhente bestyrelsens skriftlige samtykke, hvis man ønsker at foretage ændringer, reparationer eller maling af fælles bestanddele eller opsætte en række ting, herunder eksempelvis antenner. Du bør også være opmærksom på, at du skal overholde Bygningsreglementet. Overholder du ikke reglerne heri, vil kommunen bede dig om at rette op på de ulovlige forhold. Efterkommer du ikke dette påbud inden for den givne tidsfrist, vil du blive idømt bøder. Hos Nikolajsen Advokatfirma er vi klar til at råde dig, hvis du overvejer køb af lejlighed, som du efterfølgende ønsker at renovere og ombygge. Vi har års erfaring som fast ejendom advokat og kan støtte dig, så du får dine drømme opfyldt, samtidig med at du overholder alle regler.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​