Køb af grund

Køb af byggegrund

Hvis du ønsker at bygge et hus, vil det kræve, at du også køber en grund, som dette nye hus kan blive bygget på. Søg råd hos Nikolajsen Advokatfirma, når du overvejer køb af grund – og gerne så tidligt i processen som muligt. Vi lang erfaring med juridisk rådgivning til dig, der står overfor køb af grund, og her får du svar på dine spørgsmål som fx:

  • Køb af byggegrund advokat – hvem kan hjælpe mig
  • Køb af grund – hvad koster rådgivning?
  • Hvad skal jeg være opmærksom på ved køb af byggegrund?

Der findes en række forhold, du bør være særlig opmærksom på, inden du køber en byggegrund.

  • For det første bør du altid sætte dig grundigt ind i lokalplanen i den kommune, hvor du ønsker at købe en byggegrund for at bygge et nyt hus. Lokalplanerne indeholder begrænsninger og regler for, hvordan du må bygge på den pågældende grund. Lokalplanen kan fx indeholde regler om grænser for bygningens højde eller regler for bygningsmaterialer. Det er derfor meget vigtigt, at du sætter dig ind i disse regler, inden du køber grunden, så du sikrer dig, at du kan bygge det hus, du ønsker.
  • En anden begrænsning, som du bør være opmærksom på ved køb af grund, er, om der er servitutter på den pågældende byggegrund. En servitut er en anden persons tinglyste rettighed over grunden, som man som køber er nødt til at respektere. Et eksempel på en servitut kan være en rådighedsservitut, der betyder, at en anden person har ret til at råde eller bruge den pågældende grund til et nærmere bestemt formål – herunder fx at man har ret til at gå på jagt på grunden.
  • Det kan være tilfældet, at du har planer om køb af grund, hvor der allerede er en bygning på, som du agter at rive ned for derefter at bygge et nyt hus. Inden du river den eksisterende bygning ned, skal du dog sikre dig, at den pågældende bygning ikke er fredet. Er dette tilfældet, må man nemlig ikke rive bygningen ned, da man er forpligtet til et bevare og vedligeholde en fredede bygning.
  • Inden køb af grund bør du undersøg, i hvilken zone grunden befinder sig i. Det er nemlig sådan, at vi i Danmark har tre zoner, herunder byzone, sommerhuszone og landzone. Zonen har betydning for, hvilken slags bygning du må opføre på den pågældende byggegrund. Man kan bygge helårsboliger i byzoner, sommerhuse i sommerhuszoner og landbrugsbygninger i en landzone. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i zonen, da det er afgørende for, hvad du må bygge på grunden. Ønsker du eksempelvis at bygge et sommerhus i en byzone, kan det blive problematisk, da det vil kræve, at kommunen ændrer i lokalplanen.

Når man bruger udtrykket at ”en byggegrund er byggemodnet allerede ved køb” betyder det, at grunden er klar til at blive bygget på med det samme. Ved køb af en byggemodnet byggegrund er der derfor etableret alle nødvendige tilslutninger, og man behøver derfor ikke at foretage sig noget i den forbindelse, når man har købt grunden. Det kan være en enorm fordel og besparelse at købe en byggegrund, der er byggemodnet allerede ved køb, da man ikke behøver at sikre etablering af alle de nødvendige tilslutninger, så man sparer omkostninger herved. Det er afspejlet i byggegrundens pris, hvis den er byggemodnet, og en byggemodnet grund vil derfor ofte være dyrere end en byggegrund, der ikke er byggemodnet.

Søg hjælp hos Nikolajsen Advokatfirma, når du overvejer køb af byggegrund, eller hvis du allerede har fundet en byggegrund, som du ønsker at købe – og kontakt os gerne så tidligt i forløbet som muligt. Vi er din køb af byggegrund advokat, og vi hjælper dig sikkert igennem alle faser ved køb af byggegrund og giver dig et overblik over alle faldgruber risici ved køb af byggegrund.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​