Købers undersøgelsespligt

Købers undersøgelsespligt – hvad indebærer det?

Køber af en ejendom har undersøgelsespligt. Det betyder, at køberen har en pligt til at undersøge den faste ejendom for synlige fejl og mangler. Undersøgelsen skal finde sted, inden overtagelsen af ejendommen. Det er vigtigt, at man som køber sørger for at overholde ens undersøgelsespligt og undersøge for fejl og mangler inden overtagelsestidspunktet, da man i denne fase har mulighed for at kræve fejlene og manglerne udbedret eller dækket. Hos Nikolajsen Advokatfirma har vi års erfaring som boligadvokat, og derfor kan vi bistå dig som køber eller sælger af fast ejendom om reglerne om købers undersøgelsespligt, og hvad købers undersøgelsespligt betyder for netop dig og din sag.

En køber må ikke bevidst befinde sig i uvidenhed omkring mangler og fejl ved ejendommen. Dog stilles der ikke de store krav til købers undersøgelse, og det kræves ikke, at køber besigtiger ejendommen inden købet. Det skyldtes, at købere ret sjældent har stor faglig viden om fast ejendom. Undersøgelsespligten defineres derfor ud fra, hvad en almindelig køber under de konkrete omstændigheder ville opdage. Der stilles større krav til undersøgelsespligten hos en professionel køber af fast ejendom end til købere uden nogen form for sagkundskab.

I praksis er det sælgers oplysningspligt, der vægter højest.  Derfor skal sælgeren altid gøre køber opmærksom på fejl eller mangler eller direkte opfordre køber til at undersøge bestemte forhold ved ejendommen. I de tilfælde hvor sælger har påpeget bestemte forhold over for køber, gælder der en skærpet undersøgelsespligt for køberen.

De mangelfulde forhold, som køberen af en ejendom burde have opdaget før købet, udgør ikke efterfølgende en mangel. Hvis køber ikke overholder undersøgelsespligten, mister køber samtidig sin ret til at gøre mangelsbeføjelser gældende. Køberen kan hverken kræve erstatning, forholdsmæssigt afslag, kræve manglerne udbedret eller hæve handlen.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​