Lejekontrakt og vilkår

LEJEKONTRAKT OG VILKÅR

Alle lejekontrakter bygger på en gensidig aftale mellem lejer og en udlejer, og oftest findes svaret på diverse tvister i den indgåede kontrakt. Det er derfor meget vigtigt, at man som lejer har sørget for, at kontrakten er indgået skriftligt. Det er med til at fastlægge et neutralt grundlag for diverse aspekter af eventuelle komplikationer, der kan opstå heraf. Yderligere kan der være en masse urimelige vilkår i din lejekontrakt, som er værd at opfange inden man bliver bundet af dem. Alt sammen noget, en advokat med speciale i lejekontrakt kan hjælpe dig med, når du skal flytte i en ny lejlighed.

​Som udgangspunkt er der intet, der stopper parterne fra at udforme lejekontrakten og de dertilhørende vilkår mundtligt. Det vil dog, som i alle andre former for mundtlige kontrakter, gøre det svært for parterne at løfte bevisbyrden for, hvad det egentligt er, de har aftalt, hvorfor vi altid på det kraftigste anbefaler, at kontrakter indgås skriftligt. Det betyder, at en aftale sagtens kan indgås pr. e-mail. Hvis den ene part ønsker det, har man altid mulighed for at kræve, at der udfærdiges en skriftlig aftale i form af en lejekontrakt.

​I tilfælde af, at en lejekontrakt indgås via en standardblanket, hvilket ofte er tilfældet i praksis, stiller Lejeloven enkelte krav til, hvordan en sådan lejekontrakt skal udformes. Her er det blandt andet vigtigt, at man har anvendt den seneste autoriserede typeformular, der er udstedt af By- og Boligministeriet. Den seneste udgave, der er udstedt, er Typeformular A, 9. udgave fra 1. juli 2015 – også kaldet A9, som erstatter den gamle udgave A8. Det er vigtigt at være opmærksom på, da anvendelsen af en uautoriseret formular eller en standardiserede blanket vil kunne medføre, at enkelte forhold og vilkår der er i lejekontrakten, muligvis ikke anses for værende gyldige.

​Lejekontraktens første 10 paragraffer i A9 typeformularen består af standardbestemmelser formuleret med udgangspunkt i lejelovens almindelige regler, mens der i §11 findes en gråzone , hvor særlige vilkår og bestemmelser kan oplistes. Det er ofte mere byrdefulde vilkår en lejer påtager sig. Dog er det ikke ensbetydende med, at udlejer unde videre kan fastsætte forhold i §11, der er i strid med Lejeloven. Disse vil erklæres ugyldige på trods af lejers underskrift. Lejekontraktens §11 omfatter oftest vilkår, som en udvidet vedligeholdelsespligt, såfremt lejemålet er tidsbegrænset eller regler om regulering af lejen efter nettoprisindekset.

​I tilfælde af, at der i lejekontrakten ikke er indgået en aftale om et specifikt område, som senere hen kan finde relevans, er det Lejelovens regler, der udfylder dette tomrum.

​Det er muligt at lave en aftale, der vedrører andre forhold end det pågældende lejemål. Det kan eksempelvis være brugen af en tilhørende parkeringsplads. En aftale kan enten indgås som en supplerende aftale, eller et tillæg til den allerede indgået lejekontrakt. Er der tale om en supplerende aftale, har den intet at gøre med lejekontrakten, hvorfor opsigelsen eksempelvis ikke er omfattet begrænsningen i lejekontrakten, medmindre der er aftalt et opsigelsesvarsel. Er parkeringspladsen lavet som et tillæg til lejekontrakten, kan udlejer derfor ikke opsige parkeringspladsen uden at opsige lejemålet. Derudover kræver det også en gyldig grund til opsigelse, og det fornødne varsel.

​Lige præcis derfor, er det altid en god ide at få en advokat med speciale i lejekontraktsret til at se på din lejekontrakt og vurdere, om der er eventuelle forhold, som lan være urimelige.

KONTAKT OS OG FÅ HJÆLP TIL DIN SAG

Har du brug for at få set på din lejekontrakt, er du velkommen til at kontakte os på telefon  +45 70 70 71 12  eller pr. E-mail: info@nikolajsen.nu

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​