Mangelsbegrebet

Mangelsbegrebet – hvornår er der tale om en mangel?

Man skelner mellem lægmandsbetragtninger og retslige betragtninger, når man skal vurdere mangelsbegrebet, og om der foreligger en mangel ved en ejendom. Hvis du som normal boligkøber ser skorstenen på en ejendom og vurderer, at den er gammelt og slidt, vil der være tale om en lægsmandsbetragtning i forhold til mangelsbegrebet. Herefter kan en fagperson efterfølgende konstatere, at skorstenen ikke udgør en mangel i retslig forstand. Hvis man skal være berettiget til økonomisk kompensation for en mangel ved sin faste ejendom, er det blandt andet et krav, at man er i stand til at bevise, at der foreligger en mangel i retslig forstand. Hvis mangelsbegrebet skal i spil, og hvis der skal udløses mangelsbeføjelser, skal den pågældende mangel have været til stede ved risikoens overgang – og det vil sige ved overtagelsestidspunktet eller et eventuelt aftalt senere tidspunkt. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma, når du overvejer køb af lejlighed, køb af hus, køb af andelsbolig eller køb af sommerhus. Vi hjælper dig med at afgøre, hvad du skal gøre i forhold til eventuelle fejl og mangler, vi råder dig om mangelsbegrebet og kan varetage den videre proces, så din handel kommer sikkert i hus. Kontakt os på telefon +45 70 70 71 12  eller skriv til os på info@nikolajsen.nu.

Der skelnes mellem synlige mangler og skjulte mangler. Fælles er dog, at der er tale om mangelfulde forhold ved en fast ejendom. De synlige mangler er de mangler, som du kan se med det blotte øje. Det er disse mangler, du kan finde frem til, når gennemgår boligen, inden du indgår  købsaftalen. Det er derfor vigtigt, at man er grundig og påpeger de mangler, man finder, når man gennemgår boligen.

Når man opdager manglerne inden købsaftalen er indgået, har man nemlig mulighed for enten at kræve dem udbedret eller have det in mente, når der skal forhandles om pris og vilkår for handlen. Køber man derimod en ejendom – velvidende om, at der er en mangel – kan man som udgangspunkt ikke kræve erstatning for manglen efterfølgende. De skjulte mangler er mangler, der ikke kan ses med det blotte øje. For at opdage disse mangler kræver det, at man udfører destruktive indgreb på ejendommen. Skjulte mangler kan også være betegnelse for mangelfulde forhold, der ikke er synlige ved risikoens overgang – det vil sige ved overtagelsestidspunktet eller et eventuelt andet aftalt tidspunkt.

Hvis det kan konstateres, at der foreligger mangelfulde forhold ved en bolig, er det ikke altid ensbetydende med, at man er berettiget til at få økonomisk kompensation herfor. Der gælder nemlig en forudsætning om, at et mangelfuldt forhold skal være af væsentlig betydning, før man som køber er berettiget til erstatning. Det betyder, at et mangelfuldt forhold ikke må være af bagatelagtig karakter. Hvis omkostningerne til udbedring af det mangelfulde forhold er mindre end 5.000 kroner, vil manglen ikke anses for at have væsentlig betydning. I de tilfælde kan man derfor ikke få erstatning for manglen.

Der kan forekomme forskellige slags fejl og mangler ved fast ejendom. Der findes dog typer af mangelfulde forhold, som forekommer oftere end andre. Et eksempel på et typisk mangelfuldt forhold er ulovlig elinstallation, og det vil sige elinstallationer, der ofte er opført af privatpersoner eller installatører uden autorisation. Et andet eksempel på typiske mangler er ulovlige afløb. Disse typer afløb ser man ofte som mangel, da det var lovligt at udføre dem på den pågældende måde helt frem til 1974. Et afløb er dog ikke ulovligt, hvis det matcher beskrivelsen, men er bygget inden 1974.
Man behøver derfor ikke at skifte disse afløb, men det vil måske være en god ide at gøre, da man kan undgå rust, utætheder og lignende problemer. Et typisk mangelfuldt forhold kan også være skimmelsvamp. Skimmelsvamp vil ofte være en skjult mangel, som man ikke kan se med det blotte øje. Hvis skimmelsvamp var til stede før risikoens overgang, uden at køber er gjort bekendt med det, er det en mangel, som sælger som udgangspunkt skal hæfte for.

Hvis man har opdaget mangelfulde forhold ved den ejendom, man har købt, skal man kontakte en professionel, der kan se nærmere på de mangelfulde forhold. Den professionelle kan typisk være en håndværker, for en håndværker kan give dig et realistisk bud på, hvad det koster at få ordnet det mangelfulde forhold. Det er vigtigt, at man ikke selv begynder at udbedre det mangelfulde forhold, men at man får en professionel til at vurdere manglen. Når du har fået hjælp fra en professionel og et bud på, hvad udbedring vil koste, skal du tage kontakt til en dygtig boligadvokat. Advokaten hjælper med at tage kontakt til sælgeren og forsøge at indgå et forlig omkring økonomisk kompensation.

Hvis sælgeren ikke ønsker at indgå forlig, vil advokaten kunne hjælpe dig med at få sagen behandlet i retten. Nikolajsen Advokatfirma kan repræsentere dig som boligadvokat og være din støtte, hvis du oplever fejl og mangler ved fast ejendom, som du planlægger at købe eller har købt. Vi har lang erfaring med at håndtere mangelsbegrebet samt fejl og mangler ved fast ejendom.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​