Jesper Nikolajsen

Jesper Nikolajsen

Advokat(L)

Direkte telefon: 28 43 30 01
jesper@nikolajsen.nu


PROFIL

Arbejdsområder
Som advokat beskæftiger jeg mig primært med familieret, arv & dødsbobehandling samt strafferet og naboretlige sager. Ligeledes har jeg stor erfaring i at føre retssager for både by- og landsretten.
Indenfor familieretten rådgiver jeg klienter i sager om samvær, forældremyndighed, bopælssager, tvangsanbringelse og tvangsadoption af børn og unge samt separation og skilsmisse, bodeling og oprettelse af ægtepagter.
Jeg bistår endvidere med oprettelse af testamenter og behandling af dødsboer, herunder genoptagelse af dødsboer, når der er begået væsentlige fejl og mangler.
Jeg beskæftiger mig også med strafferet, hvor jeg er forsvarsadvokat for både børn og voksne.
Indenfor naboretten deltager jeg i skelforretninger og hegnssyn, samt sager om hævd og andre naboretlige gener.

Faglig erfaring
Jeg blev færdiguddannet advokat i 2014 og har opnået møderet for landsretten i 2021.
Jeg har gennem 10 år været tilknyttet Aalborg og Aarhus Universiteter som ekstern lektor, hvor jeg har undervist i familie- & arveret, strafferet og mediation.
Jeg er optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariats liste over advokater, der kan varetage sager i Ungdomskriminalitetsnævnet.
Jeg er udpeget som autoriseret bobehandler ved Retten i Glostrup til at forestå ægtefælleskifter.

Værdier
Som advokat, er det vigtigt for mig, at du ved at jeg er på din side, og at jeg vil kæmpe til det sidste for din sag. Jeg står ved mit ord og gør en ære ud af at udføre et godt og solidt stykke arbejde.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig for et uforpligtende råd.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​