Priser-boligkøb-fastejendom

PRISER FOR BOLIGKØB & FAST EJENDOM

Køberrådgivning i forbindelse med køb af alm. enfamilieshus, hvor mægler udarbejder købsaftale, tinglyser samt udarbejder refusionsopgørelse. I bolighandler er det ofte nødvendigt at mødes ret hurtigt når det rigtige hus er fundet. Prisen er ekskl. tinglysningsafgift, der skal betales til staten.

​Prisen omfatter gennemgang af købsaftale og handlens øvrige dokumenter samt rådgivning af køber i overensstemmelse med retningslinjer fra Danske Boligadvokater samt bistand til signering af digitalt skøde og godkendelse af refusionsopgørelse.​

kr.6.500

Ved køb af særlige ejendomme (for eksempel landbrug), ved nybyggeri (entrepriser), samt i handler, hvor der ikke medvirker ejendomsmægler, kan vi ikke garantere advokatrådgivning til en fast pris, men vi giver gerne et uforpligtende prisoverslag. Prisen er ekskl. tinglysningsafgift, der skal betales til staten.​

Kr.4.500

Det fremgår af punkt 8 i købskontrakten eller i henhold til aftale, hvem der skal sørge for berigtigelse af handlen.

​Det at berigtige en bolighandel betyder i al sin enkelthed at gennemføre handlen efter de vilkår, som køber og sælger er blevet enige om i købsaftalen.

​Berigtigelsen omfatter: udarbejdelse af skødet og evt. debitorskifte, korrespondance med bank og evt. mægler, sikre at alt er på plads til overtagelse af ejendommen, udarbejde refusionsopgørelsen og frigive købesummen med anmærkningsfrit skøde og afslutte handlen.

 

Kr.3.200​

Rådgivning, udarbejdelse købsaftale, fremskaffelse af handlens dokumenter, refusionsopgørelse, berigtigelse af handlen og digital tinglysning. Prisen er ekskl. tinglysningsafgift, der skal betales til staten.

​Alle gebyrer for fremskaffelse af dokumenter, honorar til byggesagkyndig for udarbejdelse tilstandsrapport mv. betales ud over den faste pris.

 

Kr.9.500​

Overdragelse af ejendom i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophævelse kr. 3.950
Hvis du og din ægtefælle eller du og din samlever ejer et hus i fællesskab og er blevet enige om, at kun den ene af jer, fremadrettet skal være ejer, så er det nødvendigt at udarbejde en overdragelseserklæring og få overdragelsen tinglyst.

I prisen skal der medregnes tinglysningsafgift på kr. 1.850, hvis I er gift og kr. 1.850 + 0,6% af værdien, af det der bliver overdraget, hvis I er samlevende.

kr.3.950

Den er efter SÆLGERRÅDGIVNING VED SALG AF FAST EJENDOM UDEN EJENDOMSMÆGLER

Hvis du og din samlever køber hus sammen, er det en rigtig god ide, at lave en samejeoverenskomst, hvor det er beskrevet, hvad der skal ske, hvis I går fra hinanden. Hvis I ønsker at tinglyse samejeoverenskomsten, skal I påregne en tinglysningsafgift på kr. 1.850.​

Kr.3.500​

Udarbejdelse af anmodning til retten om mortifikation, udarbejdelse af erklæringer fra kreditor og fra pantets ejer, indhentelse af tingbogsattest og udskrift af pantebrevet fra tingbogen, korrespondance med retten samt involverede parter, og aflysning af pantebrevet efter mortifikation.


I prisen skal der medregnes udgifterne til udskrifter og retsafgift herunder annonce i Statstidende, kr. 375,00, retsafgift kr. 400,00 og gebyr for ankepåtegning kr. 175,00. Hertil kommer endvidere de eventuelle udgifter, hvis man vælger at stille bankgaranti for at opnå aflysning med forkortet varsel.

 

Kr.3.500​

Alle priser er inkl. moms.​

FASTE PRISER

​Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.
Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​