Retssag

Retssag

Hvis køber af en ejendom konstaterer, at der er et eller flere mangelfulde forhold ved en fast ejendom, har køber mulighed for at gøre en række reaktionsmuligheder gældende mod sælgeren. Som køber kan du gøre brug af følgende reaktioner:

  • kræve udbedring
  • hæve handlen
  • kræve erstatning
  • kræve et forholdsmæssigt afslag.

Hvis du som køber ønsker at tage en af disse reaktionsmuligheder i brug, skal du påpege det mangelfulde forhold over for sælgeren inden for rimelig tid efter, at man har opdaget forholdet. Der gælder en absolut forældelsesfrist på 10 år for sådanne krav. Hvis man ikke har påpeget fejlen overfor sælger inden for denne frist, mister man retten til at gøre kravet gældende. Det er køber, der skal bevise, at det mangelfulde forhold var til stede på overtagelsestidspunktet. Hvis køber ikke kan løfte bevisbyrden, vil man ikke være berettiget til at gøre brug af de nævnte reaktionsmuligheder. Har du brug for en dygtig boligadvokat, der kan føre din retssag i en sag om fejl og mangler i en ejendom, så kontakt Nikolajsen Advokatfirma. Vi har mange års erfaring i at føre retssag om fast ejendom, og vi sikrer dig, at din sag bliver godt forberedt, så du har de bedste forudsætninger for at komme godt igennem processen.

Køber kan ved mangelfulde forhold i en ejendom forsøge at få sælger til at udbedre de mangelfulde forhold. Gør man som køber brug af denne reaktionsmulighed er der chance for, at man kan nå til en forligsmæssig løsning med sælger. På den måde kan man fastholde aftalen, og køber har fortsat ret til at have ejerskab over den faste ejendom.

Det er ikke altid, at man som køber ønsker at fastholde aftalen, hvis man opdager, at der er mangler ved den ejendom, man har købt. Hvis man ønsker at hæve handlen, kan man gøre brug af en såkaldt hævebeføjelse. Hvis en handel om fast ejendom skal hæves, så kræves det, at de mangelfulde forhold er betydelige og væsentlige. Man kan ikke hæve handlen, hvis der blot er tale om bagatelagtige mangelfulde forhold. Hvis man ønsker at hæve handlen, skal man begrunde overfor sælgeren af ejendommen, hvorfor man ønsker at ophæve købet, og man skal gøre brug af hævebeføjelsen, når man bliver opmærksom på manglens eksistens. Ophæves handlen skal køber stilles, som om handlen ikke var indgået. Det betyder, at sælgeren skal tilbagebetale købesummen og dække det tab, som køberen er påført på grund af den nu ophævede handel. Køber skal tilbagelevere den faste ejendom i samme stand, som den blev modtaget.

I visse tilfælde har man som køber af en ejendom mulighed for at kræve erstatning af sælgeren, hvis der foreligger mangelfulde forhold ved ejendommen. Dette kræver, at de fire almindelige betingelser for erstatning er opfyldt. Det kræver også, at der er givet en garanti af sælger, eller at sælgeren har kendt til det mangelfulde forhold – uden at oplyse køber om det. Sælger har kun pligt til at oplyse om væsentlige forhold, så derfor kan sælger ikke blive erstatningsansvarlig, hvis køberen ikke er oplyst om bagatelagtige forhold. Hvis man opfylder betingelserne for at kræve erstatning, kan man som køber forlange en erstatning, som svarer til det tab, man har ved den pågældende mangel. Udmålingen af erstatningen sker ofte ud fra det beløb, som en syns- og skønsmand anslår, at det vil koste at udbedre den pågældende mangel.

Der er tilfælde, hvor et mangelfuldt forhold ved en ejendom ikke er af så afgørende karakter, at man kan hæve handlen. Der kan også være tilfælde, hvor køber ikke opfylder betingelserne for at kræve erstatning. Det kan i disse tilfælde være muligt for køber at fremsætte krav om forholdsmæssigt afslag. Man har mulighed for at få forholdsmæssigt afslag, når hverken køber eller sælger kendte til ejendommens mangelfulde forhold ved aftalens indgåelse. Begge parter har derfor været godtroende om forholdet. Det er afgørende for at kunne få forholdsmæssigt afslag, at det mangelfulde forhold har forringet ejendommens værdi i en vis grad. Når det vurderes, hvor meget køber kan få i forholdsmæssigt afslag, sker det ud fra en betragtning af, hvordan manglen ville have påvirket købesummen på købstidspunktet. Man tager derfor hypotetisk udgangspunkt i, hvad køber ville have betalt, hvis køber havde kendt til den pågældende mangel.

Når man ønsker at anlægge en retssag, vil de fleste sikkert tænke, at det kan være meget dyrt. Man skal dog være opmærksom på, at man har mulighed for at søge fri proces, så man kan føre retssagen uden omkostninger. Man har mulighed for at få fri proces, hvis den personlige indkomst er under en fastsat grænse, og hvis staten finder, at der er rimelig grund til at føre retssag. Der er ofte en retshjælpsdækning i den forsikring, der er tilknyttet den faste ejendom. Hvis forsikringsselskabet godkender anmeldelsen af retssagen, dækker forsikringsselskabet omkostningerne forbundet med retssagen. Der vil dog ofte være en selvrisiko, som man selv skal betale. Kontakt de erfarne advokater hos Nikolajsen Advokatfirma. Vi er klar til at hjælpe dig, hvis du overvejer at anlægge en retssag, eller hvis du står foran en retssag, som du har brug for juridisk hjælp og støtte til.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​