Sælgers loyale oplysningspligt

Sælgers loyale oplysningspligt

Når man sælger en ejendom, er man forpligtet til at oplyse køber om forhold, der er væsentlige, og som køberen ikke i forvejen ved noget om. Køberen skal oplyses om alle de forhold ved ejendommen, som sælger kender til. Det betyder, at sælgeren skal oplyse om de fejl og mangler ved ejendommen, som sælgeren kender til. Hvis man er i tvivl, om forhold ved ejendommen er så væsentligt, at det skal oplyses til køberen, er det bedre at oplyse om for meget end for lidt. På den måde sikrer man sig, at man ikke tilsidesætter den loyale oplysningspligt.

Der gælder en tommelfingerregel om, hvornår et mangelfuldt forhold er bagatelagtigt – og derfor uvæsentligt –nemlig hvis omkostningerne til udbedring er mindre end 5.000 kroner. Sælgers loyale oplysningspligt medfører, at man skal svare sandt på alle køberens spørgsmål. Man må derfor ikke lyve eller undlade at besvare spørgsmål om ejendommen. Det er et krav, at man har fremsat samtlige kendte forhold og oplysninger til køberen, inden overdragelsesaftalen underskrives.

Det er vigtigt, at man som sælger overholder sin oplysningspligt, og dermed gør køberen bekendt med alle de kendte forhold i ejendommen. Som sælger er man ansvarlig for alle de skader, fejl og mangler, som man har viden om, men ikke har oplyst køberen om. Hvis man ikke overholder sin loyale oplysningspligt, kan man derfor risikere at blive erstatningsansvarlig over for køberen. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma, hvis du har spørgsmål om sælgers loyale oplysningspligt eller ejerskifteforsikring, og hvis du i øvrigt har brug for en dygtig boligadvokat ved din side som sælger eller køber af en ejendom.

Når man sælger sin ejendom, har man ansvaret for ejendommens tilstand i 10 år efter salget. Det er meget lang tid og betyder, at man som sælger kan mødes med store økonomiske overraskelser i forbindelse med salget af ejendommen – selv længe efter salget. Sælgeren kan dog vælge at gøre brug af en frivillig ordning, som betegnes huseftersynsordningen. Hvis sælgeren gør brug af huseftersynsordningen, kan sælgeren fritages for ansvaret. Det er et krav, at sælger får udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport. Desuden er det et krav, at sælgeren indhenter et tilbud om en ejerskifteforsikring til køber og selv tilbyder at betale halvdelen. Når man har opfyldt disse krav, er man fritaget for ansvar for ejendommens tilstand – også ved skjulte mangler.

Det er en forudsætning for anvendelse af huseftersynsordningen, at sælger har sikret sig, at køberen ved, at sælgeransvaret på 10 år bortfalder ved opfyldelse af kravene. Hos Nikolajsen Advokatfirma hjælper vi dig med at forstå reglerne om huseftersynsordningen, og vi er i det hele taget klar til at stå ved din side som boligadvokat, når du står over for køb eller salg af fast ejendom.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​