Samvær med børn

Samvær med børn

Advokat hjælp i sager om samvær

Selvom forældrene ikke længere bor sammen, har barnet stadig et behov for kontakt med begge forældre. Forældreansvarsloven er derfor sådan formuleret, at barnet har ret til samvær med begge forældre. Det er altså ikke far eller mor, der har ret til samvær, men barnet!
Samvær fastsættes uafhængigt af forældremyndighed. Det er altså ingen betingelse, at forælderen har andel i forældremyndigheden for at få samvær. På samme måde er det ikke garanteret, at man kan få samvær blot fordi man har del i forældremyndigheden.
Samværet skal fastsættes, så det passer til det enkelte barn. Hvis en af forældrene ikke ønsker samvær, kan det ikke gennemtvinges. På samme måde kan et barn, der ikke ønsker samvær heller ikke tvinges til at deltage heri. Familieretshuset kan hjælpe, hvis der er behov for at få stoppet samværet i en periode.
Samvær kan fastsættes op til maximalt 7 ud af 14 dage. Er samværet større end 7 ud af 14 dage, er der reelt tale om et bopælsskift, som så skal registreres efter gældende regler.

Hvis I som forældre er enige om hvordan samværet skal være, er det ikke et krav at Familieretshuset skal medvirke ved fastsættelsen af samvær. Af bevismæssige hensyn bør en eventuel aftale mellem jer skrives ned. Vi hjælper jer gerne hermed, og får aftalen formuleret, så den kan fuldbyrdes (håndhæves) gennem familieretten, hvis dette måtte blive aktuelt.

Hvis I ikke kan blive enige om samværet, skal der anlægges en samværssag.
Indtil 2019 blev sager om samvær behandlet i Statsforvaltningen. I dag behandles sagerne i retten på lige fod med bopælssager og det er derfor en god ide at have en advokat med indover sagen allerede fra starten.
Inden Familieretshuset fastsætter samvær, skal der ske en afdækning af barnets perspektiv, eventuelt gennem en samtale med barnet før afgørelsen træffes. Blandt de elementer, som vil indgå ved fastsættelsen af samvær kan nævnes
– Barnets alder
– Barnets ønsker til samværet
– Barnets hidtidige kontakt til samværsforælderen
– Afstanden mellem jeres bopæle
– Barnets hverdag (skole og fritidsinteresser skal kunne passes)
– Jeres evne til at kommunikere og samarbejde

Det er ikke altid nemt at samarbejde efter et brud. Som forældre har I måske forskellige oplevelser af barnets ønsker, og det kan være svært at nå til enighed. Mange børn kommer desværre i klemme imellem forældrene. For i videst muligt omfang at undgå dette, er der i Forældreansvarsloven indbygget en række chikaneregler.

Hvis et hverdags- eller weekendsamvær aflyses, er der automatisk erstatningssamvær ugen efter i samme tidsrum. Samværsforælderen skal dog straks efter aflysningen af det regulere samvær meddele bopælsforælderen at erstatningssamvær ønskes.

Som udgangspunkt er svaret ja, men der findes undtagelser. Hvis du er så alvorligt bekymret over forhold hos samværsforælderen (eller bopælsforælderen), at du frygter at dit barn vil lide fysisk eller psykisk overlast, har du ikke pligt til at udlevere barnet.
Du bør dog straks handle på en sådan bekymring, dels ved at meddele den anden forælder, at du beholder barnet i din varetægt og dels ved at informere den relevante myndighed.

Hvis der foreligger en skriftlig samværsaftale, der kan fuldbyrdes gennem retten, vil den forælder, som ikke har fået barnet udleveret nu kunne anmode Familieretten (tidligere fogedretten) om at tvangsudlevere barnet.
Som din advokat kan vi hjælpe dig med råd og vejledning i en sådan samværsag og kan møde sammen med dig i retten. Afhængigt af årsagen til den manglende udlevering, kan du muligvis opnå fri proces til retssagen. Du kan frit vælge advokat.

Selvom forældrene ikke længere bor sammen, har barnet stadig et behov for kontakt med begge forældre. Forældreansvarsloven er derfor sådan formuleret, at barnet har ret til samvær med begge forældre. Det er altså ikke far eller mor, der har ret til samvær, men barnet!
Samvær fastsættes uafhængigt af forældremyndighed. Det er altså ingen betingelse, at forælderen har andel i forældremyndigheden for at få samvær. På samme måde er det ikke garanteret, at man kan få samvær blot fordi man har del i forældremyndigheden.

Samværet skal fastsættes, så det passer til det enkelte barn. Hvis en af forældrene ikke ønsker samvær, kan det ikke gennemtvinges. På samme måde kan et barn, der ikke ønsker samvær heller ikke tvinges til at deltage heri. Familieretshuset kan hjælpe, hvis der er behov for at få stoppet samværet i en periode.
Samvær kan fastsættes op til maximalt 7 ud af 14 dage. Er samværet større end 7 ud af 14 dage, er der reelt tale om et bopælsskift, som så skal registreres efter gældende regler.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​